Kecárna Playlisty
Reklama

Overdue Goodbye - text, překlad

playlist Playlist
This is a message
pay attention
I got something to say
pleasant information
Tohle je zpráva
Dávej pozor
Mám co říct
Příjemnou informaci
This is me walking
that you're waving
this might get away
my taste of freedom
Takhle kráčím
Když máváš
Tohle možná dostane ven
Mou chuť svobody
Goodbye
goodbye
Sbohem
Sbohem
This is a calling
not a conversation
this is not a game
no manipulation
if love is a season
you are my winter
you are just the ice
layin' on my finger
Tohle je volání
Ne konverzace
Tohle není hra
Žádná manipulace
Pokud je láska důvod
Jsi má zima
Jsi prostě led
Ležící na mém prstě
This is a message
pay attention
nobody's gonna love me the wrong way again
this is a calling
not a conversation
this is my overdue goodbye
yeah, overdue goodbye
Tohle je zpráva
Dávej pozor
Nikdo mě nebude milovat zas špatně
Tohle je volání
Ne koverzace
Tohle je sbohem ve lhůtě
Yeah, sbohem ve lhůtě
Oh, in my tomorrow
all the fields are golden
and all the papers say
that the spell's been broken
Oh, v mém zítřku
Všechna pole jsou zlatá
A všechny noviny říkají
Že kouzlo bylo zlomené
To my future lover
fate will find you
'cause you have the power
of truth behind you, yeah
Mému budoucímu milenci
Osud si tě najde
Protože máš moc
Pravdy za sebou, yeah
Goodbye
oh, yeah
goodbye
said goodbye, baby
Sbohem
Oh, yeah
Sbohem
Řekla jsem sbohem, zlato
This is a message
pay attention
nobody's gonna love me the wrong way again
this is a calling
not a conversation
this is my overdue goodbye
Tohle je zpráva
Dávej pozor
Nikdo mě nebude milovat zas špatně
Tohle je volání
Ne koverzace
Tohle je sbohem ve lhůtě
Yeah yeah Yeah, yeah
Goodbye
I said goodbye
goodbye
I said goodbye baby
Sbohem
Řekla jsem sbohem
Sbohem
Řekla jsem sbohem, zlato
This is a message
pay attention
nobody's gonna love me the wrong way again
oh yeah
this is a calling
not a conversation
this is my overdue goodbye
Tohle je zpráva
Dávej pozor
Nikdo mě nebude milovat zas špatně
Tohle je volání
Ne koverzace
Tohle je sbohem ve lhůtě
Yeah, sbohem ve lhůtě
(this is a message) oooh
(pay attention) said pay attention
(nobody's gonna love me the wrong way again) nobody, nobody, no
(this is a calling) a calling
(not a conversation)
this is my overdue goodbye
(Tohle je zpráva) Oooh
(Dávej pozor) řekla jsem, dávej pozor
(Nikdo mě nebude milovat zas špatně)
Nikdo, nikdo, ne
(Tohle je volání) volání
(Ne konverzace)
Tohle je sbohem ve lhůtě
heya
goodbye
oh oh
goodbye
come on and sing with me
one more time, one more time
goodbye
ooooooh
goodbye
yeha yeah
goodbye
mmm
goodbye
goodbye
goodbye
goodbye
goodbye
yeah he
goodbye
Heya
Sbohem
Oh oh
Sbohem
Pojď a zpívej se mnou
Ještě jednou, ještě jednou
Sbohem
oooooh
Sbohem
Yeah, yeah
Sbohem
mmm
Sbohem
Sbohem
Sbohem
Sbohem
Sbohem
Sbohem
Sbohem

Text přidal danielson

Text opravila Richenza

Video přidala cry

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

A 4 App (Live Album)

Reklama

Anastacia texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.