Playlisty Akce
Reklama

Vengeance Is My Name - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

The odds are stacked against me
Outnumbered three to one
These men are seasoned warriors
But I stand my ground
Vše je proti mě
V přesile tři na jednoho
Ti muži jsou zkušení válečníci
Ale já stojím na místě
Waiting
Let them come
Ready
Cut them down
Čekám
Nechám je přijít
Připraven
Je porazit
No chainmail for protection
I don't have a shield
Surprise my one advantage
Keeping my sword concealed
Bez kroužkové zbroje na ochranu
Nemám štít
Jedině překvapení je mou výhodou
Nechávám svůj meč skrytý
Hidden
Out of sight
Ready
Prepared to bite
Ukrytý
Mimo dohled
Připraven
Přichystaný uštknout
The first man's coming at me
I am not afraid
The time has finally come now
To introduce my blade
První muž jde ke mně
Nebojím se
Čas konečně nadešel
Představit svůj meč
Flashing
Fear its name
Slashing
Feel the pain
Záblesk
Boj se jeho jména
Sekání
Pociť tu bolest
This is my sword
We are one and the same
My enemies' woe
Vengeance the name
Tohle je můj meč
Jsme jeden a ten samý
Postrach mých nepřátel
Odplata je to jméno
The blade is swift and ruthless
It deals in death and harm
And as he tries to grab me
It cuts through his arm
Meč je rychlý a nelítostný
Zachází se smrtí a bolestí
A když se mě pokoušel zachytit
Zařízl se do jeho paže
First cut
Blood is shed
Dripping
Snow turns red
První sek
Krev je prolita
Odkapává
Sníh rudne
I've struck fear in their hearts
Now let the slaughter start
Zasáhl jsem jejich srdce strachem
Nyní nechť jatka započnou
This is my sword
We are one in the same
My enemies' woe
Vengeance the name
This is my sword
The dealer of pain
Death of my foe
Vengeance the Game
Tohle je můj meč
Jsme jeden a ten samý
Postrach mých nepřátel
Odplata je to jméno
Tohle je můj meč
Obchodník s bolestí
Smrt mých nepřátel
Odplata Hra
The next man over reaches
And so he winds up dead
One cut is all that's needed
I removed his head
Další muž promáchl
A tak skončil mrtev
Jeden řez je jediné, co je třeba
Sťal jsem mu hlavu
There's only one left standing
He's lost the will to fight
I point my sword towards him
He quickly takes flight
Už stojí jen jeden
Ztratil svou vůli bojovat
Namířil jsem na něj svůj meč
On rychle utekl
Running
From my sword
Victory
My reward
Utíká
Od mého meče
Vítězství
Má odměna
This is my sword
We are one and the same
My enemies' woe
Vengeance the name
This is my sword
The dealer of pain
Death of my foe
Vengeance my aim
Tohle je můj meč
Jsme jeden a ten samý
Postrach mých nepřátel
Odplata je to jméno
Tohle je můj meč
Obchodník s bolestí
Smrt mých nepřátel
Odplata mým cílem

Text přidal Highlander

Text opravil Highlander

Video přidal Highlander

Překlad přidal Highlander

Překlad opravil Highlander

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Jomsviking

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.