Kecárna Playlisty
Reklama

Varyags Of Miklagaard - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Miklagaard has been our home
For twenty years or more
We've lent our axes, spears and swords
In service of the emperor
Miklagaard býval naším domovem
Po dvacet let či víc
Propůjčili jsme naše sekyry, kopí a meče
Do služeb císaře
We are loyal warriors
That's the oath we gave
To protect the emperor
Even to a violent grave
Jsme věrní válečníci
To je přísaha, kterou jsme dali
Ochraňovat císaře
Dokonce i do násilného hrobu
Our loyalty was always firm
We kept our given word
On these southern battlefields
Our northern war cries roared
Naše věrnost byla vždy pevná
Drželi jsme dané slovo
Na těchto jižních bojištích
Zněli naše severské válečné pokřiky
Battles have been fought
Many gave their lives
But all who died by axe and sword
Were called to hall up high
Bitvy byly dobojovány
Mnozí dali život
Ale všichni, kdo zemřeli sekerou a mečem
Byli povoláni do haly tam nahoře
Our time here
Is now at end
Can't help but reminisce
A cold spring day
So long ago
When we set out to sea
Náš čas zde
Je u konce
Nezabráníme tomu, ale budeme vzpomínat
Studený jarní den
Tak dávno
Když jsme vypluli na moře
We!
Set out from Svitjod's
Shores!
With dreams of fame and
Gold!
And!
The work of weaving
Norn's!
Was unknown
My!
Se vydáváme ze švédských
Břehů!
Se sny o slávě a
Zlatě!
A!
Práce tkajících
Norn!
Byla neznámá
We were loyal warriors
That's the oath we gave
To protect the emperor
Even to the grave
Byli jsme věrní válečníci
To je přísaha, kterou jsme dali
Ochraňovat císaře
Dokonce i do hrobu
It's time to take farewell
We have been resolved
From the sacred oath we gave
It's time to go back home
Je čas se rozloučit
Byli jsme rozpuštěni
Z posvátné přísahy, kterou jsme dali
Je čas vrátit se domů
Out time here
Is now at end
Our memories will stay
Of Miklagaard
Our southern home
Until the end of days
Náš čas zde
Je u konce
Naše vzpomínky zůstanou
Na Miklagaard
Náš jižní domov
Až do konce dní
We!
Set out for Svitjod's
Shores!
With honor and
Rewards!
We return back
Home!
We return back
Home!
With honor and
Rewards!
We return back
Home!
My!
Se vydáváme ze švédských
Břehů!
Se ctí a
Odměnami!
Vrátíme se zpět
Domů!
Vrátíme se zpět
Domů!
Se ctí a
Odměnami!
Vrátíme se zpět
Domů!
We return! We return!
We return back home!
Vrátíme se! Vrátíme se!
Vrátíme se zpět domů!
We return! We return!
We return back home!
Vrátíme se! Vrátíme se!
Vrátíme se zpět domů!

Text přidala Nefi_Kuolema

Text opravil Danshej1205

Video přidal Highlander

Překlad přidala Depresska

Překlad opravil Danshej1205

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • 'Varjagové' byli švédští vikingové, vázaní přísahou věrnosti (vár) svému náčelníkovi. Byly to elitní družiny ozbrojených obchodníku, kteří později tvořili základ elitního vojska. Kníže kyjevský Vladimír I. poslal Basileiovi II. na pomoc 6000 bojovníků, kteří se pak stali členy panovníkovy osobní gardy. Miklagaard je pojmenování pro Konstantinopol (dnešní Istanbul). (Highlander)
Reklama

Hymns to the Rising Sun

Reklama

Amon Amarth texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.