Kecárna Playlisty
Reklama

Valkyries Ride - text, překlad

playlist Playlist
Soon a new day will be spawned
Scattered fires glow
Soon first blood will be drawn
And dying ambers glow
Brzy bude zplozený nový den
Roztroušené ohně září
Brzy bude první krev prolita
A umírající jantary září
They await the suns first rays
Anticipation running high
The Norns are counting numbered days
Hear the war-cry rise
Čekají na první sluneční paprsky
Očekávání vzrůstá
Norny vnímají sečtené dny
Slyšte válečný pokřik
See the Valkyries ride! Pohleď na jízdu Valkýr!
They meet upon this hallowed field
Now the end is near
Two armies not about to yield
The smell of death in the air
Scházejí se na toto posvátné pole
Teď je konec blízko
Dvě armády nehodlají ustoupit
Pach smrti ve vzduchu
This field has served as battle ground
Since the dawn of this world
Through the years a lot of blood
Has been pored into this earth
Toto pole slouží jako bitevní pole
Od počátku tohoto světa
Během let hodně krve
vsáklo do této země
Warrior’s eyes full of purest rage
Steel cutting flesh
Spilling guts, severing heads
Sending men to their death
Válečníkovy oči plné ryzí zlosti
Ocel řeže maso
Vylévají vnitřnosti, odsekávají hlavy
Posílají muže na jejich smrt
Ride, ride, ride Valkyries
Ride, ride, ride Valkyries
Jeďte, jeďte, jeďte Valkýry
Jeďte, jeďte, jeďte Valkýry
The screams of dying men
The comfort in their eyes
Here they come, by Oden sent
See the Valkyries ride
Výkřiky umírajících mužů
Útěcha v jejich očích
Tady přicházejí, poslané Odenem
Pohleď na jízdu Valkýr!
Fallen men lie all around
Their dead eyes look to the sky
And as the swordplay rambles on
They see the Valkyries ride
Padlí muži leží všude kolem
Jejich mrtvé oči hledí k nebi
A jak potyčka zuří dál
Sledují jízdu Valkýr

Text přidala Nefi_Kuolema

Video přidal zahradabla

Překlad přidala Depresska

Překlad opravil Highlander

Je zde něco špatně?
Reklama

Fate Of Norns

Reklama

Amon Amarth texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.