Playlisty Akce
Reklama

The Way of Vikings - text, překlad

playlist Playlist
Whirling dust in morning air
Two warriors in the ring
With the strength of two great bears
They make their weapons sing
V ranním vzduchu víří prach
Dva válečníci v ringu
Se silou dvou urostlých medvědů
Rozezpívají své zbraně
Sparks fly high when steel meets steel
And no one can believe
That these two men are best friends
Not enemies
Jiskry létají vysoko, když se ocel střetne s ocelí
A nikdo nemůže uvěřit,
Že ti dva muži jsou nejlepší přátelé
Nikoliv nepřátelé
They lash out with ferocious force
The fight grows more intense
But each avoid the other's sword
As if by seventh sense
Ohánějí se zuřivou silou
Intenzita boje narůstá
Ale oba se vyhýbají meči druhého
Jakoby sedmým smyslem
Their muscles ache, their bones are sore
But none of them will yield
They fight a two-man practice war
As enemies
Jejich svaly bolí, jejich kosti naříkají
Ale ani jeden se nevzdá
Bojují ve cvičné válce dvou mužů
Jako nepřátelé
Faster!
Stronger!
Fight until your dying breath!
Fiercer!
Harder!
This is a matter of life and death!
Rychleji!
Silněji!
Bojuj do svého smrtelného výdechu!
Zuřivěji!
Tvrději!
Tohle je otázka života a smrti!
Full on fight in training
It's the way of vikings
Every muscle straining
It's the way of the Jomsvikings
These men aim to shatter
It's the way of vikings
This is how we battle
It's the way of the Jomsvikings
Naplno bojovat při tréninku
To je vikingský způsob
Každý sval namáhán
To je způsob Jomsvikingů
Ti muži chtějí ničit
To je vikingský způsob
Takto my bojujeme
To je způsob Jomsvikingů
Whirling dust in morning air
Two warriors in the ring
With the strength of two great bears
They make their weapons sing
V ranním vzduchu víří prach
Dva válečníci v ringu
Se silou dvou urostlých medvědů
Rozezpívají své zbraně
Sparks fly high when steel meets steel
And no one can believe
That these two men are best friends
Not enemies
Jiskry létají vysoko, když se ocel střetne s ocelí
A nikdo nemůže uvěřit,
Že ti dva muži jsou nejlepší přátelé
Nikoliv nepřátelé
Sun beats down with intense heat
The swordsmen start to break
Pain shoots through their tired feet
With every step they take
Slunce praží sálajícím horkem
Šermíři začínají ochabovat
Bolest jim vystřeluje do jejich unavených nohou
S každým krokem, který udělají
In this fight of iron wills
One man takes a knee
The other goes for the kill
Like an enemy
V tomto souboji železných vůlí
Jeden muž klesne na koleno
Druhý bude zabíjet
Jako nepřátelé
Faster!
Stronger!
Fight until your dying breath!
Fiercer!
Harder!
This is a matter of life and death!
Rychleji!
Silněji!
Bojuj do svého smrtelného výdechu!
Zuřivěji!
Tvrději!
Tohle je otázka života a smrti!
Full on fight in training
It's the way of vikings
Every muscle straining
It's the way of the Jomsvikings
These men aim to shatter
It's the way of vikings
This is how we battle
It's the way of the Jomsvikings
Naplno bojovat při tréninku
To je vikingský způsob
Každý sval namáhán
To je způsob Jomsvikingů
Ti muži chtějí ničit
To je vikingský způsob
Takto my bojujeme
To je způsob Jomsvikingů

Text přidal Highlander

Text opravil Highlander

Videa přidali Highlander, ChristiMetal

Překlad přidal Highlander

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Jomsvikingové, kteří jsou v písni zmiňováni a po nichž je pojmenováno celé album, byli polomýtickou skupinou vikingských žoldnéřů. Řídili se striktními pravidly - mohl se k nim přidat pouze muž mezi 18 a 50 lety, který prokázal svou odvahu a schopnosti v boji. Vstupem mezi Jomsvikingy muž sliboval naprostou oddanost svým bratřím ve zbrani. Veškerá kořist se dělila rovným dílem. Ve zdech jejich pevnosti Jomsborg se nesměly zdržovat žádné ženy ani děti. (Zakl1nac)
Reklama

Jomsviking

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.