Kecárna Playlisty
Reklama

The Dragon's Flight Across The Waves - text, překlad

playlist Playlist
Alone he stands in the doorway
His family still asleep
Gazing at the starlit horizon
And the moonsparkling sea
When dawn comes he must leave them
His home, his children and loved
For his destiny beyond those waves
Known only to the Norns
Osamocen stojí ve vchodu
Jeho rodina ještě spí
Zírajíc na obzor ozářený hvězdami
A moře třpitící se ve světle měsíce
Až přijde úsvit bude je muset opustit
Jeho domov, jeho děti a svoji milovanou
Pro jeho osud tam za těmi vlnami
Známý jen pro Seveřany
He's already dressed ready to leave
His four friends are waiting by the shore
Each with a dragon ship
And one hundred men prepared for war
Již je oblečen k odchodu
Jeho čtyři přátelé čekají na pobřeží
Každý s dračí lodí
A stovkou mužů připravených na válku
He returns to his bed kissing
His sleeping wife goodbye
And as he leaves his youngest son
A tear rolls from his eye
Vrací se k posteli políbit
Jeho spící manželku na rozloučenou
A jak opouští svého nejmladšího syna
Slza se mu vyroní z oka
They set sail with the first morning rays
Heading for glorious wars
And as the five ships steer out from the bay
Their hearts pound like never before
Vypluli s prvními ranními paprsky
Mířící za slavnými válkami
A když pět lodí vyplulo ze zátoky
Jejich srdce bušila jako nikdy předtím
The wind is strong, the sun is warm
Their Dragons fly across the waves
No greenfaces are seen here onboard
Only a crowd of braves
Vítr je silný, slunce pálí
Jejich Draci letí napříč vlnami
Na palubě nejsou žádní zelenáči
Jen zástup odvážných
Many nights pass
And days long as a year
They await the battle
They await without fear
Mnoho nocí minulo
A dny dlouhé jako rok
Očekávají bitvu
Očekávají beze strachu
On the morning of the fifth day
Before the sun arose
They hear bells chime and see pyres
Torched at a nearby coast
Z rána páteho dne
Před východem slunce
Slyší znít zvony a vidí pohřební hranice
Zapálené na blízkém pobřeží
LOWER THE SAIL, GRAB YOUR OARS,
NOW MEN IT'S TIME TO ACT!
ROW LIKE THE WIND TO THE SHORE,
ROW LIKE THE WIND TO ATTACK!
SPUSŤTE PLACHTU, CHOPTE SE VESEL,
NYNÍ JE ČAS JEDNAT, CHLAPI!
JAKO VÍTR VESLUJTE K POBŘEŽÍ,
JAKO VÍTR VESLUJTE K ÚTOKU!

Text přidala Nefi_Kuolema

Text opravil Highlander

Překlad přidal Highlander

Překlad opravil Highlander

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Once Sent From The Golden Hall

Reklama

Amon Amarth texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.