Kecárna Playlisty
Reklama

The Beheading Of A King - text, překlad

playlist Playlist
A mighty fleet came across the strait
But Erik was prepared
Five hundred Germans had come to his aid
On horseback with their spears
Mocná flotila připlula přes úžinu
Ale Erik byl připraven
Pět set Němců mu přišlo na pomoc
V sedlech s kopími
The fleet was carrying two thousand men
Eager to drain blood
But as they were about to land
Erik released his hoards
Flotila převážela dva tisíce mužů
Dychtivých prolévat krev
Ale když byli připraveni vylodit se
Erik vypustil své zástupy
One thousand men and five hundred horsemen
Came charging down the beach
When the sea-king saw this force
He gave order to retreat
Tisíc mužů a pět set jezdců
Sjíždelo pobřeží
Když král na moři uviděl jejich sílu
Vydal rozkaz k ústupu
All obeyed except one ship
It held the king’s own son
He despised the thought of flight
And attacked on his own
Všichni poslechli krom jedné lodi
Vezla králova vlastního syna
Ten pohrdal myšlenkou na útěk
A zaútočil sám
The Danish fleet had to turn around
They charged King Erik’s men
But it was too late to save his son
His life was already spent
Dánská flotila se musela otočit
Zaútočili na muže krále Erika
Ale bylo příliž pozdě zachránit jeho syna
Jeho život byl již ukončen
The fighting continued bloody and fierce
And the bloodshed was immense
Two thousand warriors died that day
Most of them were Danes
Boje pokračovali krvavě a prudce
A krveprolití bylo ohromné
Dva tisíce mužů ten den zemřelo
Většina z nich byli Dánové
The Danish king was captured
Most of his guards were dead
For ransom he was released
Then his people took his head
Dánský král byl zajat
Většina jeho stáží byla mrtvá
Za výkupné byl propuštěn
Načež mu jeho lidé vzali hlavu

Text přidala Nefi_Kuolema

Video přidal Rhobar

Překlad přidal Highlander

Překlad opravil Highlander

Je zde něco špatně?

Zajímavosti o písni

  • Píseň popisuje skutečnou událost - bitvu u Foteviken. Švédsko jako stát tehdy neexistovalo a obyvatelé Skåne (jižní část Švédska) museli platit daně Dánsku. Když Erik odmítl platit, dánský král se rozhodl jít do války. Král Erik se dozvěděl o chystaném útoku a povolal si na pomoc 500 německých jezdců, bitvu vyhrál a dánského krále zajal. Po zaplacení velkého výkupného se dánský král vrátil a lid, nespokojený s jeho konáním, ho popravil. (Highlander)
Reklama

Fate Of Norns

Reklama

Amon Amarth texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.