Playlisty Akce
Reklama

One Thousand Burning Arrows - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

They bring him to the shore
His ship is ready made
He will not see them anymore
Here he cannot stay
Přivedli ho na pobřeží
Jeho loď je hotová
Už je nikdy neuvidí
Tady nemůže zůstat
The brotherhood is gathered
Their faces hard as stone
They have come to take farewell
In silence they mourn
Bratrstvo je shromážděno
Jejich obličeje jsou tvrdé jako kámen
Sem se přišli rozloučit
V tichosti truchlí
"Our king has left our ranks
a wise and noble man
We owe him loyalty and thanks
He ruled with a steady hand
"Náš král opustil naše řady
Moudrý a vznešený muž
Dlužíme mu věrnost a díky
Vládl pevnou rukou
He will be missed by all
His heart has now been stilled
Tonight he'll dine in Odin's Hall
There he'll drink his fill"
Bude všem chybět
Jeho srdce bylo zastaveno
Dnes večer bude hodovat v Odinově hale
Tam uhasí svou žízeň."
The ship glides gently on the waves
As day turns into night
One thousand burning arrows
Fill the starlit sky
Loď jemně klouže po vlnách
Když se den mění v noc
Tisíc ohnivých šípů
Zaplní hvězdné nebe
Two ravens on the longship
They spread their pitch-black wings
And lift up to the burning sky
A send-off for a king!
Dva havrani na lodi
Roztáhli svá černočerná křídla
A vzlétli na hořící nebe
Rozloučení s králem!
Into flames! The longship burst into flames!
Black smoke is rising high
To the eternal night
V plamenech! Loď vzplála plameny!
Černý dým stoupá vysoko
Do věčné noci
Into flames! The whole world burst into flames!
Nothing will be the same
Things will forever change
V plamenech! Celý svět propukl v plameny!
Nic nebude stejné
Věci se navždy změní
The flames are raging higher
They gnaw at wood and flesh
Soon the ship will break apart
And sink into the depth
Plameny se derou výš
Prohryzávají se dřevem a masem
Brzy se loď rozpadne
A potopí se do hlubin
This night we drink in silence
And when the morning breaks
Our king has left this world to walk
Through Valhalla's gates
Tuto noc pijeme tiše
A když se ráno dostaví
Náš král již opustil tento svět, aby kráčel
Skrz brány Valhally

Text přidal Highlander

Text opravil Duffy666

Video přidal Highlander

Překlad přidal Highlander

Překlad opravil Highlander

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Jomsviking

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.