Playlisty Kecárna
Reklama

Metalwrath - text, překlad

playlist Playlist
Wrath, hate, pain and death
The code we live by
It's in our souls
Metal is the way
Vztek, nenávist, bolest a smrt
To je řád kterým žijeme
Je to v našich duších
Kov je způsob
We fight the world
With glowing metal
Now the falses will pay
Bojujeme se světem
Žhnoucím kovem
Nyní nám lži zaplatí
Our fight has just begun
We're sent from hall of gold
Messengers of death
Náš boj právě započal
Byli jsme posláni ze zlaté haly
Poslové smrti
We're coming after you
You can't escape us
We'll take away your breath
Jdeme po tobě
Neunikneš nám
Naposledy vydechneš
See us ride for vengeance
Friends of the sun cross
We are born of steel
Podívej jak jedeme za pomstu
Přátelé slunečního kříže
Jsme zrozeni z oceli
See us ride down
The Amon Amarth
The last sight you'll ever see
Podívej jak sjíždíme
Horu Osudu
Poslední věc kterou uvidíš
So as you stand there
Under gray-clouded skies
Abandoned by your god
You know you're gonna die
Tak jak zde stojíš
Pod šedivou zataženou oblohou
Opuštěný svým bohem
Víš že zemřeš
You feel a sorrow
Surrounding you
As of the nine worlds
Screaming pain you feel
Your soul vaporizes
As your hearts burst
Cítíš zármutek
Obklopující tě
Jako devíti světů
Cítíš křičící bolest
Tvá duše se vypařuje
Když tvé srdce praskne
We charge without fear
Your time has come
Your Fimbul winter's arrived
Útočíme beze strachu
Tůj čas přišel
Tvá Fimbulská zima dorazila
A chilling wind of ice
Whirls through your heart
Pierces your bones and spine
Chladný vítr
Víří tvým srdcem
Proniká tvými kostmi a páteří
We are all
Gazing to the skies
We'll make the false hammer fall
And we'll make Thor arise
My všichni
Hledíme do nebe
Přinutíme falešné kladivo padnout
A přinutíme Thora povstat
Our quest is done
Your creation burns
Now we return to Odin's hall
Náš úkol je hotov
Tvůj výtvor hoří
Nyní se vrátíme do Odinovy haly
Our dragon's fly
Across the waves
As twilight begins to fall
Náš drak letí
Napříč vlnami
Když padá soumrak
In victory we ride
We enter the mighty doors
Of the spear-god's hall
Ve vítězství jedeme
Vstoupili jsme do mocných dveří
Haly boha s kopím
As Ygg salutes us
We raise our beers
And drink in honor of our cause
Jak nás Ygg zdraví
Pozvedáme svá piva
A pijeme na počest naší věci
We are all
Greeted by the Gods
We made the false hammer fall
And Thor arose in blood
My všichni
Jsme vítáni bohy
Přinutili falešné kladivo padnout
A Thor povstal v krvi

Text přidala Nefi_Kuolema

Video přidal Rhobar

Překlad přidal Highlander

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Avenger

Reklama

Amon Amarth texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.