Playlisty Akce
Reklama

Death In Fire - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
The wait is soon at end
Always charge never bend
Morning is here, make your stand
Live for honor, glory, death in fire!
Čekání je skoro u konce
Vždy útočit, nikdy se nepodrobit
Ráno je tu, nutí tě stát
Žít pro čest, slávu, smrt v ohni!
Total war is here
Face it without fear
Age of sword, age of spear
Fight for honor, glory, death in fire!
Poslední válka je tu
Čel jí beze strachu
Věk mečů, věk kopí
Bojovat pro čest, slávu, smrt v ohni!
See the fire rise
Flames are raging high
Soon all will burn and die
Burn for honor, glory, death in fire!
Spatři oheň stoupat
Plameny zuří vysoko
Brzy vše shoří a zemře
Shořet pro čest, slávu, smrt v ohni!
Storm of lethal flames
Only death remains
Ragnarok is closing in
Die for honor, glory, death in fire!
Bouře smrtelných plamenů
Jen smrt zůstává
Ragnarök se přibližuje
Zemřít pro čest, slávu, smrt v ohni!
Forces of chaos are on the move
Everyone, choose your side
And know the day is coming soon
The day for all to die
Síly chaosu jsou v pohybu
Každý, vyber si svou stranu
A víš, že ten den brzy přijde
Den, kdy všichni zemřeme
The day is here when Bifrost breaks
Nor sun or moon will rise
When the dead rise from their graves
and Surtur spreads his fire
Ten den je tu, kdy se Bifrost zlomí
Ani slunce ani měsíc nevyjde
Když smrt povstane ze svých hrobů
A Surtur rozšíří svůj oheň
All you know will wither away
And sink in to the sea
A new world will be born one day
Where everyone is free
A ty víš, že zchřadneš
A potopíš se do moře
Nový svět se jednou zrodí
Kde každý bude volný
Total war is here, face it without fear
Age of sword, age of spear
Fight for honor, glory, death in fire!
Poslední válka je tu
Věk mečů, věk kopí
Bojovat pro čest, slávu, smrt v ohni!
Storm of lethal flames
Only death remains - Ragnarok is our fate
Die for honor, die for glory
Die, death in fire!
Bouře smrtelných plamenů
Jen smrt zůstává - Ragnarök je naším osudem
Zemřít pro čest, zemřít pro slávu
Zemřít, smrt v ohni!

Text přidala Nefi_Kuolema

Videa přidali MissH, Sighurd

Překlad přidala MissH

Překlad opravila Joker

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Hymns to the Rising Sun

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.