Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Back on Northern Shores - text, překlad

playlist

A thick fog lies ahead
The ocean's deadly calm
Their ship glides on the silent waves
Into the unknown
He cannot turn around
For him it's much too late
He puts his back into the oar
And rows towards his fate

The ship cuts through
The milk white mist
Through the blind they clearly hear
The oar strokes of their mighty fleet
Battle's drawing near
His heart pounds loud and wild
He's waited for this day
Then suddenly a dragon's head
Appears out of the haze

Back on the Northern shores
Just as he once swore
He vowed to return
And to make them burn

Then a Northern wind picks up
It sweeps the mist away
A might viking fleet appears
Patiently they wait
"Death or victory!"
Words by which they stand
No turning back! In for the kill!
Led by thy command!

"All men grab your swords and shields
The enemies lay ahead!
We'll make this bay our battlefield
and fill the waves with dead!"
Darkness then descends
Day turns into night
A massive cloud of thousand arrows
Fills the misty sky

With violent force
The two fleets crash
The battle now begins
Cries of war as weapons clash
Uncertain who will win

Thunder rolls 'cross the waves
Lightning cracks the sky
Clouds release hail big as grapes
As arrows are let fly

Hear the berserks roar!
They call to mighty Thor!
The fury in their raging eyes
Will burn forever more
Hear the weapons sing!
Feel the arrows sting!
They climb onto the Earl's great ship
And begin to swing

The fight is fierce as they attack
With sword and axe, no guts, no glory!
Arrow pierced, they won't back down
They battle on with heart and fury
Then it turns
The flanking ships give way
And soon they are embattled
Standing firm! Fight 'til death!
They refuse to die like cattle

Fighting for his life
No holds barred
So close to revenge
Close but yet so far

Then he stands before him
It's like the battle fades
He sees his father's eyes
As he's struck into the waves

Back on Northern shores
Just as he once swore
He has met his fate
In these cold dark waves

He looks to clouds up high
A dead and distant stare
She comes out of the light
See the chariot flare
Standing on the shore
He hears her silent call
Freja leads him through the door
Into the great hall

Text přidal Highlander

Text opravil Highlander

Video přidal Highlander

Hustá mlha leží před námi
Oceán je smrtelně klidný
Jejich loď klouže po tichých vlnách
Do neznáma
Nemůže se vrátit
Pro něj je příliš pozdě
Ohnul hřbet u vesel
A vesluje vstříc osudu

Loď se prořezává skrz
Mléčně bílou mlhu
I přes zastřený výhled mohou slyšet
Údery vesel jejich mocné flotily
Bitva se blíží
Jeho srdce buší hlasitě a divoce
Čekal na tento den
Pak se najednou z té mlhy
Vynořila dračí hlava

Zpátky na Severních pobřežích
Jako kdysi přísahal
Slíbil návrat
A že je zapálí

Pak se zvedl severní vítr
Odmetl mlhu pryč
Objevila se mocná vikingská flotila
Trpělivě čekající
"Smrt nebo vítězství!"
Slova za kterými si stojí
Není cesty zpět! Zabíjet!
Vedeni tvým rozkazem!

"Všichni muži do zbraní, vezměte si štíty
Nepřátelé před námi!
Tento záliv se stane naším bitevním polem
A vlny naplníme našimi mrtvými!"
Temnota pak sestoupila
Den se změnil v noc
Masivní mrak tisíce šípů
Naplnil mlhavou oblohu

Brutální silou
Dvě flotily se střetly
Bitva začala
Výkřiky války zatímco zbraně řinčí
Nejisté, kdo vyhraje

Hrom zní vlnami
Blesk prořízl oblohu
Mraky vypustili kroupy jako zrnka hroznů
Když jsou šípy vypuštěny

Slyš ten nepříčetný křik!
Volají mocného Thora!
Zuřivost v jejich očích
Bude sálat navždy více
Slyš zbraně zpívat!
Pociť bodnutí šípů!
Šplhají na loď hraběte
A začínají útočit

Boj je divoký, když zaútočili
Mečem a sekerou, bez vnitřností není slávy!
Šíp pronikl, nechtějí se podrobit
Bojují dál srdcem a vztekem
Pak se to zvrátilo
Krajní lodě ustupují
A brzy jsou sešikovány
Stojí pevně! Boj až do smrti!
Odmítají zemřít jako dobytek

Bojuje za svůj život
Bez zábran
Tak blízko pomstě
Blízko, ale přesto tak daleko

Pak stanul před ním
Když bitva slábla
Uviděl oči svého otce
Když byl sražen do vln

Zpátky na Severních pobřežích
Jako kdysi přísahal
Potkal svůj osud
V těchto chladných vlnách

Podíval se vysoko na mračna
Mrtvý a nepřítomný pohled
Vyšla ze světla
Vidí záři vozu
Stojícího na pobřeží
Slyší její tiché volání
Freja ho vede těmi dveřmi
Do velké haly

Překlad přidal Highlander

Překlad opravil Highlander

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.