Kecárna Playlisty
Reklama

Avenger - text, překlad

playlist Playlist
My pale face glows in the light of fire
My hollow eyes see but cannot see
I stare deep into the glowing inferno
The loss I feel is breaking me
Má bledá tvář září ve světle ohně
Mé prazdné oči se dívaji ale nemůžou vidět
Zírám do žhnoucího pekla
Ta ztráta co cítim mě ničí
I heard their screams
Through flaming walls
Walls, I could not tear down
I could not help them
Slyšel jsem jejich řev
Skrze ohnivé stěny
Stěny, které jsem nemohl strhnout
Nemohl jsem jim pomoci
I'd been away for two full years
Only to return too late to save them
Helplessly I watched my life go up in flames
Byl jsem pryč pro celé dva roky
Jen abych se vrátil příliž pozdě na jejich záchranu
Bezmocně jsem pozoroval jak můj život plyne v plamenech
I pull the sword from the glowing fire
And hammer-beat in on the anvil
Forging it with rage and hate
I will seal my enemy's fate
Vytáhl jsem meč ze žhnoucího ohně
A kladivem do něj na kovadlině buším
Kovám ho se zuřivostí a nenávistí
Zpečetil jsem osud mých nepřátel
I engrave the blade with magic runes
And summon Gods by sacrifice in blood
Pure blue hate shines within this sword
This magic sword will cut only once
Ozdobil jsem čepel magickými runami
A krvavou obětí přivolal bohy
Ryzí nenávist čiší z tohoto meče
Tento kouzelný meč sekne jen jednou
No sword has ever been like this one
The Avenger is its name
Žádný nikdy nebyl jako tenhle
Mstitel je jeho jméno
Now my sworn enemy
Vengeance will belong to me
A year has gone by
Now my sworn enemy
It's your turn to die
It's your turn to die!
Die!
To die!
Die, die!
Die, die!
Die, die, die, die, die!
Nyní můj zapřísáhlý nepříteli
Pomsta bude má
Rok uplynul
Nyní můj zapřísáhlý nepříteli
Jsi na řadě zemřít
Jsi na řadě zemřít!
Zemři!
Zemřít!
Zemři, zemři!
Zemři, zemři!
Zemři, zemři, zemři, zemři, zemři!
The sword cuts through his throat
His head tumbles to the ground
The headless body lays gently down
Down to sleep in a pool of blood
Meč prořízl jeho hrdlo
Jeho hlava spadla na zem
Bezhlavé tělo zlehka sklouzlo dolů
Dolů ke spánku v kaluži krve
The Avenger has lost its shine
The magic is now drained
Dull and useless it rests in my hand
Its purpose is soon fulfilled
Mstitel ztratil svou zář
Kouzlo je teď vyčerpáno
Tupý a bezúčelný spočívá v mé ruce
Jeho účel byl naplněn
Now hate is gone but emptiness remains
So I turn the blade around
And run it through my stomach veins
And I fall to the ground
Nyní je nenávist pryč ale prázdnota zůstává
A tak obracím čepel
Vrážím ji skrze mé krční žíly
A padám k zemi

Text přidala Nefi_Kuolema

Text opravil Highlander

Video přidal roman59

Překlad přidal Rhobar

Překlad opravil Highlander

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Avenger

Reklama

Amon Amarth texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.