Playlisty Akce
Reklama

A Dream That Cannot Be (featuring Doro Pesch) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Years of wait are over now
She's almost in my grasp
Now I will fulfill my vow
She will be mine at last
Léta čekání skončila
Už je skoro má
Nyní naplním svůj osud
Konečně bude má
I feel him near
The boy estranged has now returned
A full grown man, but still I fear that nothing's changed
He simply does not understand
Cítím ho blízko
Ztracený chlapec se navrátil
Dospělý muž, ale stejně se bojím, že se nic nezmění
On prostě nechápe
Come with me
I'll set you free
And I'll show you
What your life could be
Pojď se mnou
Osvobodím tě
A ukážu ti
Jaký tvůj život může být
You can't see
That I am free
My life is mine,
Not yours, so leave me be
Nevidíš,
Že jsem volná
Můj život je můj
Ne tvůj, tak mě nech být
Through forests deep, over mountains high
I've crossed the waves for her
In shadows dark, this cursed night
My thoughts and memories stir
Skrz hluboké lesy, přes vrcholy hor
Překročil jsem pro ni vlny
V temnotě stínů, tuto prokletou noc
Mé myšlenky a vzpomínky se míchají
I've left the memories
Of our youth behind
I don't know what he hopes to find
In the shadows he waits for me
For a dream that cannot be
Zanechala jsem vzpomínky
Na naše mládí za sebou
Nevím, co doufá, že nalezne
Ve stínech na mě čeká
Kvůli snu, který se nenaplní
Come with me
I'll set you free
And I'll show you
What your life could be
Pojď se mnou
Osvobodím tě
A ukážu ti
Jaký tvůj život může být
You can't see
That I am free
My life is mine,
Not yours, so leave me be
Nevidíš,
Že jsem volná
Můj život je můj
Ne tvůj, tak mě nech být
She refuses to leave
So I grab her by force
Odmítá odejít
Tak jsem ji přinutil
I pull the knife I've concealed
I put the edge to his throat
Vytáhla jsem nůž, který jsem ukrývala
Položila mu ostří na krk
Shocked by the attack
I can feel her final words sear
Šokován tím útokem
Cítím její poslední slova pálit
Leave and never come back
Or I'll cut you ear to ear
Odejdi a nikdy se nevracej
Nebo tě podříznu od ucha k uchu
You can't see
That I am free
My life is mine,
Not yours, so leave me be
Nevidíš,
Že jsem volná
Můj život je můj
Ne tvůj, tak mě nech být
I'll set you free
He said to me
And I'll show you what your life could be
I am free
She said to me
My life is mine,
Not yours, so leave me be!
Osvobodím tě,
Mi řekl,
A ukážu ti, jaký tvůj život může být
Já jsem volná,
Řekla mi
Můj život je můj,
Ne tvůj, tak mě nech být!

Text přidal Highlander

Text opravil Highlander

Video přidal Highlander

Překlad přidal Highlander

Překlad opravil Highlander

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Jomsviking

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.