Kecárna Playlisty
Reklama

She's A Runaway - text, překlad

playlist Playlist
Yesterday she stood here with me
I kissed her mouth, I had her in my hands
That kind of love, it could last forever
And together we made our plans
Včera stála vedle mě
políbil jsem jí na ústa, držel jí v náručí
ten druh lásky, co by mohl trvat navěky
a spolu jsme tvořili plány.
And then I woke up today
There on the table her letter lay
Tellin' me she's goin' away
A pak jsem se dnes probudil
a tam na stole ležel její dopis
říkal mi, že je na odchodu
Runaway, boy, have you seen a
Girl like an angel, runnin' in the night?
She's run away, boy, if you see her
I'm beggin' you to stop her on sight
Utíká, hochu, viděl jsi
dívku jako anděl, utíkající nocí?
Je na útěku, chlapče, pokud bys jí potkal
prosím tě, zastav jí na znamení
If you see her tonight then stop her on sight
She's a runaway, a runaway
And why she'd leave? I still can't believe
That she would run away, run away
Run away, run away
She's a runaway
Kdybys jí viděl dnes večer pak jí zastav na znamení,
ona je na útěku, na útěku.
A proč odešla? Stále nemohu uvěřit, že utekla, utekla
utekla
ona utekla
I walked the streets through the heart of the city
Go to the places where she might be
I see her friends they say it's a pity
I get the same thing from everyone that I see
Procházel jsem ulicemi skrze srdce města
jdu na místa, kde by mohla být
vidím její přátele, co říkají, to je škoda
dostává se mi stejného od každého koho potkám
I'll keep searchin' if it's gotta be
And when I find her I'll make her see
No other man could love her like me
Budu stále hledat, jestli to tak musí být
a když jí najdu, přiměji jí prohlednout,
že žádný jiný by jí nemohl milovat tak jako já
Runaway, boy, have you seen a
Girl like an angel, runnin' in the night?
She's run away, boy, if you see her
I'm beggin' you to stop her on sight
Utíká, hochu, viděl jsi
dívku jako anděl, utíkající nocí?
Je na útěku, chlapče, pokud bys jí potkal
prosím tě, zastav jí na znamení
If you see her tonight then stop her on sight
She's a runaway, a runaway
And why she'd leave? I still can't believe
That she would run away, run away
Run away, run away
She's a runaway

Kdybys jí viděl dnes večer pak jí zastav na znamení,
ona je na útěku, na útěku.
A proč odešla? Stále nemohu uvěřit, že utekla, utekla
utekla
ona utekla
Run away, run away
If you see her tonight then stop her on sight
She's a runaway, a runaway
And why she'd leave? I still can't believe
That she would run away, run away
Kdybys jí viděl dnes večer pak jí zastav na znamení,
ona je na útěku, na útěku.
A proč odešla? Stále nemohu uvěřit, že utekla, utekla
utekla
ona utekla
If you see her tonight then stop her on sight
She's a runaway, a runaway
And why she'd leave? I still can't believe
That she would run away, run away
Run away, run away
She's a runaway
Kdybys jí viděl dnes večer pak jí zastav na znamení,
ona je na útěku, na útěku.
A proč odešla? Stále nemohu uvěřit, že utekla, utekla
utekla
ona utekla

Text přidala Richenza

Video přidal roman59

Překlad přidala Maribel

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Your Move

Reklama

America texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.