Kecárna Playlisty
Reklama

An Ordinary Abnormality - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Can't save a life that burns
Entwine a million souls to fight
As we change gear to overdrive
We raise our voices in fear - Unite
Until the threats declined - Delivered
It's an alliance intertwined
Nezachráníš život, který hoří
Propleť milion duší do boje
Když přeřadíme na přetížení
Zesilujeme své hlasy ve strachu - Spojení
Dokud hrozby neklesnou - Osvobození
Je to zapletená aliance
Define sensational, The actions of a lie
It's like a mirror, Crushed in thousand pieces
Definuj seznační, akce lži
Je to jako zrcadlo, rozdrcený na tisíce kousků
We're so irrational, Your rules do not apply
Confirm your clarity and face a forced divinity
Jsme tak neracionální, tvá pravidla neplatí
Potvrď svou jasnost a čel donucenému božství
Subjective mental distain - Regain
Retain the clutch of the pain - Denial
I'm underestimated
Subjektivní mentální pohrdání - Znovuzískání
Udržme stisk bolseti - Popření
Jsme podceněný
Oh why
Won't you believe
Accuse me and strip me of my liberty
Hey look here, follow me
It's an ordinary abnormality
Oh, proč
Neuvěříš
Obviň mě a svleč mě ze svobody
Hej podívej se tady, následuj mě
Je to obyčejná anomálie
Survived a miracle
Dramatically revived
We pull the trigger
Burst into thousand pieces
Přežil jsem zázrak
Dramaticky obnoven
Zmáčkneme spoušť
Výbuch na tisíc kousků
We're so adaptable
That we could change disguise
Confirm your clarity and face a forced divinity
Jsme tak příspůsobiví
Že by jsme mohli změnit přestrojení
Potvrď svou jasnost a čel donucenému božství
The bells will sing as you cry - You die
Unleash your bestial pride - Forever
It's a defiance of a lie
Zvony budou zpívat když brečíš - Zemřeš
Vypusť svou bestiální pýchu - Navěky
Je to vzdor lži
Restrain the light that burns
Endure the darkest side of fame
We overload and override
Selective central complain - Obtain
Regain the force of rain - Deliver
I'm underestimated
Omez světlo, které pálí
Odolej temné straně slávy
My přetížíme a zrušíme
Selektivní centrální stížnost - Získej
Znovuzískej sílu deště - Osvoboď
Jsem podceněn

Text přidala Sharrie

Text opravil NightLightCZ

Video přidala mySaints

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama

Massive Addictive

Reklama

Amaranthe texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.