Kecárna Playlisty
Reklama

Dark Enough - text, překlad

There is a girl
In the front of my class
Who I swear I've never seen
Do anything but laugh
Je tu dívka
Vepředu ve třídě
Kterou jsem nikdy neviděla
Dělat nic jiného, než se smát
She's tall and she's smart
Beautiful and strong
And when someone's down
She tries to fix what is wrong
Je vysoká a chytrá
Krásná a silná
A když je někdo na dně
Snaží se spravit, co je špatně
How does someone so perfect,
Feel so insecure?
As to scar her skin with cuts and burns
And still want to hurt more...
Jak se může někdo tak perfektní
cítit tak nejistě?
Že si jizví kůži řezáním a pálením
A pořád si chce ublížit víc
How does someone so loving,
Learn to hate her own guts?
Drawing a picture on her arms with a blade
As if her mind isn't dark enough
Jak se může někdo tak milující
naučit nenávidět vlastní vnitřnosti?
Maluje obrázek na ruce žiletkou
Jako kdyby její mysl nebyla dost tmavá
There is a girl
In the front of my class
Who's eyes are glazed over
like newly cut glass
Je tu dívka
Vepředu ve třídě
Její oči jsou zamlžené
jako nově broušené sklo
The ghost of a smile
Hints at her face
And she laughs as they tell her
"Who's on First Base"
Duch v úsměvu
Rady v obličeji
A směje se, když jí řeknou
"Kdo je na první metě"
How does someone so perfect,
Feel so insecure?
As to scar her skin with cuts and burns
And still want to hurt more...
Jak se může někdo tak perfektní
cítit tak nejistě?
Že si jizví kůži řezáním a pálením
A pořád si chce ublížit víc
How does someone so loving,
Learn to hate her own guts?
Drawing a picture on her arms with a blade
As if her mind isn't dark enough
Jak se může někdo tak milující
naučit nenávidět vlastní vnitřnosti?
Maluje obrázek na ruce žiletkou
Jako kdyby její mysl nebyla dost tmavá
There is a girl
In the front of my class
Who's sad that you find it rare
to see her smile or laugh
Je tu dívka
Vepředu ve třídě
Je tak smutná, že je vzácné
ji vidět se usmívat, nebo smát
Her frends tells her jokes
Like that one with the guy
But all she does is close her eyes
and enter her mind
Její přátelé jí vyprávějí vtipy
Jako ten jeden s tím klukem
Ale všechno, co dělá je, že zavře oči
a vstoupí do své mysli
How does someone so perfect,
Feel so insecure?
As to scar her skin with cuts and burns
And still want to hurt more...
Jak se může někdo tak perfektní
cítit tak nejistě?
Že si jizví kůži řezáním a pálením
A pořád si chce ublížit víc
How does someone so loving,
Learn to hate her own guts?
Drawing a picture on her arms with a blade
As if her mind isn't dark enough
Jak se může někdo tak milující
naučit nenávidět vlastní vnitřnosti?
Maluje obrázek na ruce žiletkou
Jako kdyby její mysl nebyla dost tmavá
For her imperfections... Pro její nedokonalosti
There was a girl
In the front of my class
Who yesterday took
The breath that was her last..
Byla tu dívka
Vepředu ve třídě
Která včera naposledy
nabrala dech
She wrote a few notes:
I'm sorry I didn't say,
but my mind was messed up,
You couldn't save me anyway..
Napsala pár poznámek:
Promiňte, že jsem nic neřekla,
ale moje mysl byla zkažená
Stejně jste mě nemohli zachránit..
And to the girl in the back of the class,
Who feels the way I did....
A dívce vzadu ve třídě,
která se cítí stejně jako já
How does someone so perfect,
Feel so insecure?
As to scar her skin with cuts and burns
And still want to hurt more...
Jak se může někdo tak perfektní
cítit tak nejistě?
Že si jizví kůži řezáním a pálením
A pořád si chce ublížit víc..

Text přidala Vidrailerka

Text opravila elinka891

Video přidala Vidrailerka

Překlad přidala Lindah308

Překlad opravila Little_Purdy

Je zde něco špatně?
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Amanda Lopiccolo texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.