Playlisty Akce
Reklama

Mother Always Told Me - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

My mother always told me
Be careful when it comes to love
Don’t get yourself in trouble
Broken hearts are way too much
My mother always told me
To take the less travelled road
But I had a point to prove her
That I could do it on my own
Moje matka mi vždycky říkala,
Buď opatrná, když přijde na lásku
Nedostaň se do problémů
Zlomených srdcí je příliš mnoho
Moje matka mi vždycky říkal,
snaž se méně procestovat cesty.
Ale já jsem chtěla mít pravdu, abych ji ukázala
Že jsem to mohla udělat na vlastní pěst
But I was innocent,
she was right and I was young
Looking back at photographs,
never wanted summer gone
Making angels in the snow,
didn’t care if it was cold
My mother always told me “mother knows”
Ale byla jsem nevinná,
měla pravdu a já jsem byla mladá
Ohlédnu-li se za fotografiemi,
nikdy jsem nechtěly, aby léto skončilo.
Dělání andělů ve sněhu,
bylo mi jedno, jestli je zima.
Moje matka mi vždycky říkala "Matka ví"
Know, know, know, know
Know, know, know
Know, know, know, know
Know, know, mother knows
Ví, ví, ví, ví,
ví, ví, ví,
Ví, ví, ví, ví,
ví, ví, matka ví
My mother always told me
Not to cross the line
You can only burn your bridges
One too many times
My mother always told me
You gotta have some nerve
You might not get what you want
But you’ll get what you deserve
Moje matka mi vždycky říkala,
nepřekračuj hranice
Můžeš spálit pouze své mosty
Jeden příliš mnohokrát
Moje matka mi vždycky říkala,
Musíš mít silné nervy
Je možné, že nedostaneš to, co chceš,
Ale dostaneš, co si zasloužíš
But I was innocent,
she was right and I was young
Looking back at photographs,
never wanted summer gone
Making angels in the snow,
didn’t care if it was cold
My mother always told me “mother knows”
Ale byla jsem nevinná,
měla pravdu a já jsem byla mladá
Ohlédnu-li se za fotografiemi,
nikdy jsem nechtěly, aby léto skončilo.
Dělání andělů ve sněhu,
bylo mi jedno, jestli je zima.
Moje matka mi vždycky říkala "Matka ví"
Know, know, know, know
Know, know, know
Know, know, know, know
Know, know, mother knows
Know, know, know, know
Know, know, know
Know, know, know, know
Know, know
Ví, ví, ví, ví,
ví, ví, ví,
Ví, ví, ví, ví,
ví, ví, matka ví,
Ví, ví, ví, ví,
ví, ví, ví,
Ví, ví, ví, ví,
ví, ví
Woah oh
I should’ve listened when she talked
Woah oh
She didn’t understand what I thought
Woah oh
Měl jsem poslouchat, když mluvila
Woah oh
Nechápala, co jsem si myslela
But I was innocent,
she was right and I was young
Looking back at photographs,
never wanted summer gone
Making angels in the snow,
didn’t care if it was cold
My mother always told me “mother knows”
Ale byla jsem nevinná,
měla pravdu a já jsem byla mladá
Ohlédnu-li se za fotografiemi,
nikdy jsem nechtěly, aby léto skončilo.
Dělání andělů ve sněhu,
bylo mi jedno, jestli je zima.
Moje matka mi vždycky říkala "Matka ví"

Text přidala dejkii

Video přidala dejkii

Překlad přidala dejkii

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Legacy

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.