Kecárna Playlisty
Reklama

White Knuckles - text, překlad

playlist Playlist
Are you still lost tonight
Living but dead inside?
This is the proclamation
This is the call to rise
Jsi stále ztracen, dnes v noci,
žijící, ale uvnitř mrtev?
tohle je výzva
výzva k povstání.
Are you abused alone
Walking with broken bones?
If you feel you've been forgotten
Let this song guide you home
Jsi zneužíván?
kráčíš se zlomenými kostmi?
pokud cítíš, že budeš zapomenut,
nech tuhle píseň dovést tě domů.
We are the disillusioned
We've been left wanting more
Before every aspiration
Hits the floor
Jsme rozčarovaní,
zbyli jsme, abychom chtěli víc,
před každou tužbou,
udeřit do země.
Hold on for your life
All we feel is so far from alive
The damned, they're done believing
And the cursed can dream no more
So hold on for your life
Because only the strong survive
Vytrvej pro svůj život,
vše co cítíme je tak vzdálené od žití
zatracení už nedokážou věřit,
a prokletí už nemůžou snít.
Tak vytrvej pro svůj život.
protože jen ti silní přežijí.
They tell you what you should be
They sell you their plastic dreams
Opinions are all provided
But nothing is what it seems
Říkají ti, čím bys měl být,
prodávají ti své umělé sny,
všichni poskytují své názory,
ale nic není tak, jak se zdá být.
I dare you to take control
'Cause empty your hands and bruised are the souls
Of those who show no resistance
And those who are weak below
Vyzývám tě, abys převzal kontrolu,
protože tvé ruce jsou prázdné a tvá duše je zmrzačená,
od těch, kteří neukazují žádný odpor,
a těch, kteří jsou pod tím vším moc slabí.
We are the disenchanted
We die with each passing day
And no one here understands us
So I say
Jsme zbaveni iluzí,
umíráme s každým dalším uplynulým dnem,
a nikdo nám tady nerozumí,
Tak říkám,
Hold on for your life
All we feel is so far from alive
The damned, they're done believing
And the cursed can dream no more
So hold on for your life
Because only the strong survive
Vytrvej pro svůj život,
vše co cítíme je tak vzdálené od žití,
zatracení už nedokážou věřit,
a prokletí už nemůžou snít.
Tak vytrvej pro svůj život.
protože jen ti silní přežijí.
How will it feel to live your life
Until your dying day when nothing is real?
As we sacrifice
Bending until we break
Jaké to bude, žít vlastní život
až do soudného dne, když nic není skutečné?
jak se obětováváme,
ohýbáme, dokud se nezlomíme.
It's been revealed
Hold on for your life
Dreams are not theirs to take
The dreams are not theirs to take
Bylo odhaleno
Vytrvej pro svůj život,
Sny nejsou jejich, aby je mohli vzít,
Ty sny nejsou jejich, aby je mohli vzít.
Hold on for your life
All we feel is so far from alive
The damned, they're done believing
And the cursed can dream no more
So hold on for your life
Because only the strong, I said, only the strong survive
Vytrvej pro svůj život,
vše co cítíme je tak vzdálené od žití
zatracení už nedokážou věřit,
a prokletí už nemůžou snít.
Tak vytrvej pro svůj život.
protože jen ti silní, říkám že jen ti ti silní přežijí.

Text přidala Iwuse_GG

Video přidala Iwuse_GG

Překlad přidala Iwuse_GG

Překlad opravila IvBrooks

Je zde něco špatně?
Reklama

Blackbird (Deluxe Album)

Reklama

Alter Bridge texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.