Playlisty Kecárna
Reklama

The Bitter End - text, překlad

playlist Playlist
I've walked every road
And turned every corner
Searched high and low
Where I did not belong
Prošel sem každou cestu
A obrátil každý roh
Hledal vysoko i nízko
Kde sem nepatřil
Adrift with the tide
Always hungry and yearning
If only I'd known
That the answer
Was here all along
Unášen přílivem
Vždy hladový a toužebný
Kdybych jen věděl
Že odpověď
Byla tu celou dobu
The bitter end will come in time
But the joy I have found
In the sweet here and now
Keeps me alive
Hořký konec přijde v čase
Ale radost, kterou jsem našel
Ve sladkém tady a teď
Mě drží naživu
I've kissed the lips
Of an angel in waiting
Devil in kind
I've been lost and deceived
Políbil jsem rty
Anděla, když sem čekal
Hodný ďábel
Byl jsem ztracen a podveden
The thrill had to fade
In this world for the taking
Once I woke up
To what mattered.
Then I could see
Vzrušení muselo zmizet
V tomto světě pro přijetí
Jak jsem se jednou probudil
V tom, na čem záleželo
Pak jsem mohl vidět
The bitter end will come in time
But the joy I have found
In the sweet here and now
Keeps me alive
Hořký konec přijde v čase
Ale radost, kterou jsem našel
Ve sladkém tady a teď
Mě drží naživu
We're lost on a road
Where all we can find
Are just the remnants of hope
That somehow we leave far behind
Jsme ztraceni na cestě
Kde všechno můžeme najít
Jsou to jen zbytky naděje
Které jsme nějak nechali za námi
But this much I know
Somehow we'll be alright
Cause It's never too late
To learn how to start living right
Ale tolik toho vím
Nějak budeme v pohodě
Protože nikdy není pozdě
Naučit se jak znovu žít správně
The bitter end will come in time
But the joy I have found
In the sweet here and now
Keeps me alive
Hořký konec přijde v čase
Ale radost, kterou jsem našel
Ve sladkém tady a teď
Mě drží naživu
The bitter end will come in time
Starting right now
I'll stop falling down
And start living right
Hořký konec přijde v čase
Začíná právě teď
Už nebudu padat
A začnu žít správně

Text přidal obladi

Video přidal obladi

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Walk the Sky 2.0

Reklama

Alter Bridge texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.