Playlisty Kecárna
Reklama

Clear Horizon - text, překlad

playlist Playlist
If I died tonight
Would the question still remain
Did I live for what was right
Did I live this life in vain
Jestli dnes večer zemřu
Bude otázka stále přebývat
Žil jsem proto co je správné?
Žila jsem tento život marně?
A simulated lie
Just a spark that's sure to fade
Then I start to wonder why
I couldn't see the apparition from the start
Simuloval sem lež
Jen jiskra, která určitě zmizí
Pak sem začal přemýšlet proč
Nemohl jsem vidět to zjevení od začátku
Like a counterfeit
I've had enough of this
I bought the dream and it let me down so
Jako padělek
Měl jsem toho dost
Koupil jsem sen a ten mě nechal na holičkách, tak
I want to take a risk
I want to learn to live
To find the one thing that can't be sold
Jsem chtěl riskovat
Chtěl se naučit žít
Abych našel tu jednu věc, co nemůže být prodaná
This might be paradise
A mirage that's in decay
In this world it's hard to find
Something real among the wreckage of our hope
Tohle možná bude ráj
Fata morgána v rozkladu
V tomhle světe je těžké najít
Něco skutečného mezi troskami naší naděje
Like a counterfeit
I've had enough of this
I bought the dream and it let me down
Jako padělek
Měl jsem toho dost
Koupil jsem sen a ten mě nechal na holičkách, tak
Awake now I see
The clear horizon
Was just out of reach
From the start
Vzbuzen teď vidím
čistá horizont
Byl prostě mimo dosah
Od začátku
If I take a chance
Will you cross the line with me
And amend this circumstance
Only this eternal truth can set you free
Kdybych měl šanci
Přejdeš tu cestu se mnou?
A pozměníš tuhle okolnost?
Jen tahle věčná pravda tě může osvobodit
Like a counterfeit
I've had enough of this
I bought the dream and it let me down
Jako padělek
Měl jsem toho dost
Koupil jsem sen a ten mě nechal na holičkách, tak
Awake now I see
The clear horizon
Was just out of reach
From the start
Vzbuzen teď vidím
Jasný horizont
Byl prostě mimo dosah
Od začátku
Pure escape
Pure escape
Pure escape
It's not too late
Čistý útěk
Čistý útěk
Čistý útěk
Není pozdě
Lay me down
In the field
I'm letting go
Ulož mě
V poli
Opouštím to
There is beauty to behold
A pure escape
Vidím tu krásu
Čistý útěk
Just take me now
To a place
Where I am whole
Jen mě teď vezmi
Na místo
Kde jsem celý
To fill the void that I have known
It's not too late
K vyplnění prázdnoty, kterou jsem znal
Není tak pozdě
I want to take a risk
I want to learn to live
To find the one thing that can't be sold
Jsem chtěl riskovat
Chtěl se naučit žít
Abych našel tu jednu věc, co nemůže být prodaná
Awake now I see
The clear horizon
Was just out of reach
From the start
Vzbuzen teď vidím
Jasný horizont
Byl prostě mimo dosah
Od začátku
The day we can see
The clear horizon
Is the moment
We save our broken hearts
Den který vidíme
Jasný horizont
V momentě
Zachráníme naše zlomená srdce
The clear horizon
A pure escape
The clear horizon
Jasný horizont
Čistý útěk
Jasný horizont

Text přidal obladi

Video přidal obladi

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Walk the Sky 2.0

Reklama

Alter Bridge texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.