Kecárna Playlisty
Reklama

Pusher - text, překlad

playlist Playlist
If you're willing to wait for the love of your life
Please wait by the line
And you know dispersive prisms rainbow
But my native optimism isn't broken by the light
Jestli jsi ochotná čekat na lásku svého života
Prosím, počkej ve frontě
Znáš tu duhu z disperzního hranolu?
Ale můj vrozený optimismus není rozložen jejím světlem
The idea of life without company fell suddenly
It crashed through the ceiling on me
And pinned me to the pine
And layer upon layer of hope and doubt
Will crush bones to oil in time
Myšlenka na život bez společnosti náhle dopadla -
Zřítila se na mne skrze strop
A přišpendlila mě k soužení
A vrstvou po vrstvě naděje i pochyb
Časem rozetře mé kosti na olej
Are you a pusher or are you a puller?
I pull the weight towards me
And I lack the zest of a lemon, looking forward
Unless I have a woman pushing me
Jsi průbojná, nebo jsi tahoun?
Já táhnu tu tíhu k sobě
Ale postrádám kůži citronu, hledím vpřed
Pokud nemám ženu, co by mě postrkovala
A canopy of red-billed quelea
Passed over the blue
A five hour flock, not one dives down
To tell you the truth
Formace Snovačů rudozobých
Se přehnala oblohou
Hejno na pěti hodinách, žádný neklesá dolů
Aby ti pověděl pravdu
As night falls, a quelea crawls
And whispers on his last wings:
So abundant are we, left alone I shall be
But awaited phone never rings
Se schylující se tmou, Snovač se přikrádá
A šeptá, na konečcích svých křídel:
Tak mnoho nás je, opuštěn však budu
Ale očekávaný telefonát nikdy nezazvoní
Are you a pusher or are you a puller?
I pull the weight towards me
And I lack the zest of a lemon, looking forward
Unless I have a woman pushing me
Jsi průbojná, nebo jsi tahoun?
Já táhnu tu tíhu k sobě
Ale postrádám kůži citronu, hledím vpřed
Pokud nemám ženu, co by mě postrkovala
Are you a pusher or are you a puller?
We could hold hands for fifteen minutes in the sauna
We could hold hands for a pool length under water
I can push and pull
Her
Jsi průbojná, nebo jsi tahoun?
Mohli bychom se držet za ruce, patnáct minut v sauně
Mohli bychom se držet za ruce, celý bazén pod vodou
Mohu se probíjet i táhnout
pro Tebe
If you're willing to wait for the love of your life
Please wait by the line
Jestli jsi ochotna čekat na lásku svého života
Prosím, počkej v řadě

Text přidal imperfect

Text opravila Shadris

Videa přidal imperfect

Překlad přidala Shadris

Překlad opravila Shadris

Je zde něco špatně?

Zajímavosti o písni

  • Snovač rudozobý (Quelea quelea) je drobný, vrabci podobný pták, z čeledi snovačovitých žijící v subsaharské Africe. Je nejhojnějším druhem volně žijících ptáků. Počet jedinců je odhadován na 1,5 miliardy. (Shadris)
Reklama

This Is All Yours

Reklama

Alt-J (∆) texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.