Kecárna Playlisty
Reklama

I'll Go Now (지금 나갈게) D:elta ft. I:ota - text

playlist Playlist
지금 나갈게
이제 나 옷만 입으면돼
서두르지 않아도돼
이제 나갈게
집 앞으로 갈게
도착해 전화할게
밤새 뒤척이다 잠도 잘 못잤어
피부는 까칠하고
또 눈은 왜 이리 부었는지
그래도 마냥 널 보니 좋아서
얼마나 예쁠까 상상해봤어
너 너 너무나 완벽해
우린 참 잘 어울릴 것 같애
약속 시간은 아직 멀었는데
이미 난 네 옆에 가있는데
틱탁 시간아 달려봐
나 당장 달려가고파
지금 나올래
골목 하나만 지나면 돼
너와 가까워 질수록
나 정말 설레
거울에 비친 내 모습
나름 괜찮은 것 같아
oh girl
you let me know
oh girl
girl you let me know
oh girl
약속시간에 가까워져
점점 주체가 안돼
oh girl
you let me know
oh girl
girl you let me know
oh girl
너의 집앞에 가까워져
오늘 밤엔 니 맘 보여줘
일분이 십분 또 십분이
백 분이 되는 기분
뭐 대충 모든게 꿈같아
넌 봐도 봐도 어렵거든
아직도 말 거는 것부터 떨려
뭐를 말해야 될지도 몰라
그래도 오늘 아끼는 옷 골라서
자신있으니 넌 나오기만 해
아주 그냥 내가 말야 어
짧은 치마 입었네 입지 말라니까
남자들이 눈을 돌리니까
늑대들 눈 돌아가
그 시선들은 나도 못막아
너도 네가 예쁜거 알잖아
나도 네가 예쁜거 다알아
어 그래 너 예뻐
그러니까 너 당장 내거
지금 말할게
이제 나 너만있으면 돼
넌 그대로 있어도돼
이제 내가할게
너를 지켜줄게
언제나 너만 볼게
oh girl
you let me know
oh girl
girl you let me know
oh girl
약속시간에 가까워져
점점 주체가 안돼
oh girl
you let me know
oh girl
girl you let me know
oh girl
너의 집앞에 가까워져
오늘 밤엔 니 맘 보여줘
기다리는 중이야
가만있음 중간이라도 가니까
안 보채 그래 어때
이제 좀 감이 와
그럼 깨워줘라 정적
나를 바라봐 긍정적으로
어서 내게 보조개를 보여줘
너와 수필이 되고파
그만할래 소설
널 갖고 싶어져
baby oh 나 oh 나
이러면 안돼 나 왜이래 oh why
이제 나 갈게
언제 또봐 내일은 어때
일어나면 전화해줘
데리러 갈게
집 앞으로 갈게
도착해 전화할게

Text přidala Ell_LOO

Video přidala Ell_LOO

Je zde něco špatně?
Reklama

I'll Go Now (지금 나갈게)

Reklama

AlphaBAT texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.