Playlisty Kecárna
Reklama

Headstrong - text, překlad

playlist Playlist
"...Chronicles say that Minamoto No Tametomo (1139-1170) was maybe the first Chinese warrior
to commit seppuku. After his final defeat the palace was set on fire...
Throughout his entire life, strength and staying strong has ever been the only way
He decided not to be captured, so he killed himself by slicing his abdomen...
And seppuku became the code of honor..."
"...Kroniky říkají, že Minamoto no Tametomo (1139-1170) byl možná první válečník, který spáchal seppuku. Po jeho konečné porážce byl palác zapálen...
Skrz celý svůj život, síla zůatávat silným bylo vždy jediným způsobem
Rozhodl se nebýt zajatý, takže se zabil, tak že si rozřízl své břicho....
A seppuku se stalo kodexem cti...."
I hear them coming, coming from behind
You can hear my heart beating in the dead of night
I give you my devotion but I'm losing time
And the demons are dark in my mind
Slyším jejich příchod, přicházejí zezadu
Můžeš slyšet jak mé srdce tluče v tichu noci
Dávám ti svou oddanost, ale ztrácím čas
A démoni jsou v mé mysli temní
You see me falling, falling from the light
I have shared my emotions, who's the last in line
You reveal your devotion, with your blazing might
But you scarify me from inside, sacrifice what burns you from the light
Vidíš mě padat, padat od světla
Sdíele jsem své emoce, kdo poslední v řadě
Odhaluji tvou oddanost, s tvou zářící mocí
Ale ty mě trháš zevnitř, obětuj to co tě pálí od světla
Staying headstrong, standing so strong
Staying wherever you wanna go
Zůstávající tvrdohlavý, stojící tak silný
Zůstávající kdekoli chceš jít
The voices calling, in the middle of the night
Descend to meet my fate now, I stare into the sky
And the black mess is holding on to the morning light
While the preacher is sharpening his knife
Hlasy volají uprostřed noci
Sestupují aby potkaly můj osud, zírám na nebe
A černý nepořádek je držen až do ranního světla
Když kazatel naostřuje svůj nůž
The bells are tolling and candles burning bright
Now the darkness surrounds me and devours all light
Still the rain now is falling, as you washed away my life
But you scarify me from inside, sacrifice what burns me from the light
Zvony zní a svíčky jasně hoří
Teď mě obklopuje temnota a polyká všechno světlo
Déšť stále padá, když jsi smyl můj život
Ale ty mě trháš zevnitř, obětuj to co tě pálí od světla
Staying headstrong, standing so strong
Staying wherever you wanna go
Staying headstrong wherever you go
Zůstávající tvrdohlavý, stojící tak silný
Zůstávající kdekoli chceš jít
Zůstávající tvrdohlavý, kdekoli jdeš
You, stay, strong, deep in the ground
You, stay, strong, there's blood on the ground
Ty, zůstaň, silný, hluboko v zemi
Ty, zůstaň, silný, na zemi je krev

Text přidal Geralt

Videa přidali roman59, Geralt

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Kingslayer

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.