Playlisty Kecárna
Reklama

I Surrender - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
You say a word
And the ground breaks underneath me
No you don't have to try to defeat me
Povíš slovíčko,
a zem pode mnou se propadne.
Ne, nemusíš se pokoušet mě přemoci.
You watch me fall apart
And slip into the dark
Sleduješ mě, jak se rozpadám
a mizím v temnotě.
My will is wearing down
I can't recall why I resisted
Thy will be done
My God, my mind is getting twisted
Má vůle je opotřebovaná.
Nevzpomínám si, proč jsem se bránil.
Tvá vůle bude naplněna...
Můj Bože, moje mysl je zamotaná.
Your will is my command
Now it's slipping from my hands
Slipping from my hands
Tvá vůle je mým rozkazem,
teď mi mizí z rukou.
Mizí z rukou...
I surrender
[4x]
Vzdávám se!
[4x]
This is war
This is love
This is not what I expected
Now my heart has been infected
Feel like I could die
Tohle je válka,
tohle je láska,
tohle není to, co jsem očekával.
Nyní bylo mé srdce nakaženo.
Cítím se, jako kdybych mohl zemřít.
Through the eyes of your storm
You oversee the agony
You might just be the death of me
But you make me feel alive
Skrz oči tvé bouře
dohlížíš na tu bolest.
Mohl bys být mou smrtí,
ale děláš mě cítícím se naživu.
The floor is giving way
This is all that I can hold
My back will finally break
You'll have me for your own
Podlaha dává cestu,
to je vše, co dokážu udržet.
Má záda se konečně zlomí...
Budeš mě mít pro sebe.
Your sedatives addict me
Kicking and screaming
Limbs without feeling
So come and get me!
Tvá sedativa mě porážejí.
Kopu a křičím.
Končetiny bez citu...
Tak přijď a dostaň mě!
I surrender
[3x]
Vzdávám se!
[3x]
I am a prisoner
I'm your guest
But still I'll
Fight you
To the death
Jsem vězeň,
jsem tvůj host,
ale stejně budu
bojovat
až do smrti.
Trapped like a rat
Subject to tests
Give up my life
At your request
Uvězněn jako krysa,
subjekt pro testy.
Vzdám se svého života
na tvé přání.
The puppet's hand
Inside of me
Controls it all
My destiny
Ruka loutky
uvnitř mě
ovládá to všechno,
můj osud.
This living hell
Has come to life
Open the gates
I'll stay a while
Tohle peklo na Zemi
přichází k životu.
Otevři ty brány,
počkám jen chvíli.
The ground will split
From underneath
My heart will play
Its final beat
Země se rozpůlí
pod nohama,
mé srdce zahraje
svůj poslední úder...
I surrender
I surrender
I surrender
I surrender
Vzdávám se!
Vzdávám se!
Vzdávám se!
Vzdávám se!
I surrender
(I am a prisoner
I'm your guest
But still I'll fight you
To the death)
Vzdávám se!
(Jsem vězeň,
jsem tvůj host,
ale stejně budu bojovat
až do smrti.)
I surrender
(Trapped like a rat
Subject to tests
Give up my life
At your request)
Vzdávám se!
(Uvězněn jako krysa,
subjekt pro testy.
Vzdám se svého života
na tvé přání.)
I surrender
(The puppet's hand
Inside of me
Controls it all
My destiny)
Vzdávám se!
(Ruka loutky
uvnitř mě
ovládá to všechno,
můj osud.)
I surrender
(This living hell
Has come to life
Open the gates
I'll stay a while)
Vzdávám se!
(Tohle peklo na Zemi
přichází k životu.
Otevři ty brány,
počkám jen chvíli.)
The ground will split
From underneath
My heart will play
Its final beat
Země se rozpůlí
pod nohama,
mé srdce zahraje
svůj poslední úder...

Text přidala DoubleBread

Text opravila DoubleBread

Video přidala DoubleBread

Překlad přidala DoubleBread

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

All Good Things

Reklama

All Good Things texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.