Kecárna Playlisty
Reklama
playlist Playlist
You're on your own my little nightmare you cannot stay here
It's far too bright for you
If they attack you just lay there,
Play dead dear, it's your only hope of pulling through.
Na vlastní oči, jsi malou noční můrou, která tu nemůže zůstat
Je to pro tebe příliš jasné
Pokud na tě při ležení zaútočí
Hraj mrtvou, drahoušku, je to vaše jediná naděje, že utečeš
And seconds they seem like a lifetime.
A dream, recurring, a dream that can't come true.
And they'll pin it all on you
after all you've been put through.
A vteřiny vypadají jako život.
Sen, opakující se, sen, který se nemůže splnit.
A oni to všechno připnou na tebe
Po tom všem, co dostali.
"Sadie G. she's crazy, see?"
That's what the white coats say.
Now Ms. Susan A., you're losing
every opportunity to put us all away.
"Sadie G. je šílená, vidíš?"
To je to, co říkají bílé pláště .
Nyní paní Susan A., ztrácíš
každou příležitost, aby nás všechny odvedli pryč.
Go run along my little nightmare.
Your job is done here.
You've scared them all to death.
If they revive them just sit there.
Just smile dear. Make them thankful for every breath.
Běhej po mé malé noční můře.
Tvým úkolem je to provést zde.
Seš vyděšenej k smrti
Pokud je oživí, jen tam sedí.
Jen úsměv drahá. Dejte jim vděk za každý dech.
The sentence may seem like a lifetime,
a scream, that curdling the blood they found on you.
And your knives and clothing too.
Charlie's broken .22
Věta se může zdát jako život,
Výkřik, který sráží krev, kterou v tobě našli
A tvoje nože a oblečení také.
Charlie je zlomený .22
"Sadie G. she's crazy, see?"
That's what the white coats say.
Now Ms. Susan A., you're losing
every opportunity.
"Sadie G. je šílená, vidíš?"
To je to, co říkají bílé pláště .
Nyní paní Susan A., ztrácíš
každou příležitost
Well they found you and they shipped you up the river the same way that you've bound and gaged.
You've shot and stab.
You tried to set them free, but they've thrown away the keys.
No a tebe našli a dopravili po řece stejným způsobem, jak tě svázali a roubíkovali.
Střílel jsi a bodnul.
Pokoušel ses uvolnit, ale vyndali klíče.
(He represented a God to me that was so beautiful that I'd do anything for him.
I'd do anything for God.
Even murder, if I believed it was right.
How could it not be right if it is done with love?
I have no remorse for doing what was right to me.
I have no guilt in me.)
(On reprezentoval boha, aby to bylo tak krásné, abych pro něho něco udělal.
Dělám cokoliv pro Boha.
Dokonce i vraždu, kdybych věřil, že je to správné.
Jak by to nemohlo být správné, když by to bylo provedeno s lásko?
Nemám žádné výčitky, že jsem udělal to, co nebylo správné
Nemám v sobě žádnou vinu.)

Text přidal Czurameda

Video přidal Czurameda

Překlad přidal davestejk

Je zde něco špatně?
Reklama

BYO Split Series Volume V (Split Album)

Reklama

Alkaline Trio texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.