Playlisty Kecárna
Reklama

The Cave (Aware Of Not Existing) - text, překlad

Repetition of my behaviour
Is an everlasting course of scenes
That run after one another
Fixed points of a vicious circle
That I wasn't able to break
Of a schematic existence
As futile as my own behaviour
Opakování mého chování
Je věčný průběh scén
Které běží jedna po druhé
Pevné body začarovaného kruhu
Kdy mě nebylo možné zlomit
Ze schématické existence
Stejně marné jako moje vlastní chování
My life is a long journey
Through the desolate ways of time
A course of infinite sensations within myself
Companions of my destiny
Unrelenting and obscure omen of death
Můj život je dlouhá cesta
Skrze pusté způsoby času
Kurz nekonečných pocitů v mém nitru
Společníci mého osudu
Neúprosná a nejasná znamení smrti
A sad certainty
The sole step of my existence
Which will make me alike those around me
I've ever lived without thinking about it
Jealously keeping within me
The phobia of what will happen
That morbid fear which day by day
Has worn out my thoughts
Rendering my life a slow agonizing suicide
Smutná jistota
Jediný krok mé existence
Který mě udělá podobným těm, co jsou kolem mě
Vždy jsem žil, aniž bych o tom přemýšlel
Žárlivě se držíš ve mně
Fobie toho, co se stane
Ten chorobný strach, který den za dnem
Vyčerpal mé myšlenky
Poskytuje mému životu pomalou trýznivou sebevraždu
Giving birth to my deepest anguish
Aware of not existing
Odhalení temného znamení
Dosažení mého osudu
Teď si uvědomuji, že jsem nikdy opravdu nežil
Přemýšlím nad nekonečností věcí, které jsem mohl udělat
Ale moje odvaha selhala
Touhy ... nikdy nesplněné
Sny ... nikdy realizovány
Kvůli hloupým obavám
Revelation of the obscure omen
Achievement of my destiny
Now I realize I've never really lived
I think over the infinity of things that I could have done
But my courage failed
Desires... never fullfilled
Dreams... never realized
Because of stupid fears
Cítím, že jsem zahodil spoustu času, který jsem měl k dispozici
Během cesty mého života
Do temné propasti zapomnění a deprese
Ta cesta, která nebyla tak dlouhá, jak jsem si představoval
I feel I have thrown away a lot of time that was at my disposal
During the journey of my life
Into the obscure abyss of forgetfullness and depression
That journey which was not so long as I imagined

Text přidal roman59

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Evil's Entrails

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.