Kecárna Playlisty
Reklama

No Ordinaly Girl - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I've got a special power
that I'm not afraid to use.
every waking hour
i discover something new
Dostala jsem speciální sílu
kterou se nebojím použít
každou hodinu
objevím něco nového
So come on this is my adventure
this is my fantasy,
it's all about living in the ocean,
being wild and free.
Tak pojď, toto je mé dobrodružství
toto je má fantazie,
to je vše o žití v oceánu,
být divoké a volné.
'Cause I'm no ordinary girl.
I'm from the deep blue underworld,
land or sea
I've got the power if I just believe.
Protože nejsem obyčejná dívka.
Já jsem z mořského podsvětí,
země nebo moře
Mám sílu, stačí jen věřit.
'Cause I'm no ordinary girl.
I'm from the deep blue underworld,
land or sea the world's my oyster I'm the pearl.
No ordinary girl.
Nejsem obyčejná dívka.
Já jsem z mořského podsvětí,
země nebo moře,svět je moje škeble a já jsem perla
Žádná obyčejná dívka
We've got to stick together,
cause the best things come in three,
i want it to last for ever,
all the magic and fun at sea,
Nusíme táhnout za jeden provaz,
protože nejlepší věci přichází ve třech,
chci aby to dál trvalo,
celé kouzlo a skvělou zábavu v moři,
so come on this is our adventure,
there's no telling were we'll go,
but all i want is to live amongst the H2O!
Tak pojd toto je naše dobrodružství
nemusíme říkat, kam jdeme
ale všechno co chci, že žít s vodou!
'Cause I'm no ordinary girl.
I'm from the deep blue underworld,
land or sea
I've got the power if I just believe.
Nejsem obyčejná dívka.
Já jsem z mořského podsvětí,
země nebo moře
Mám sílu, stačí jen věřit.
'Cause I'm no ordinary girl.
I'm from the deep blue underworld,
land or sea the world my oyster I'm the pearl.
No ordinary girl.
Nejsem obyčejná dívka.
Já jsem z mořského podsvětí,
země nebo moře,svět je moje škeble a já jsem perla
Žádná obyčejná dívka
Come along it just gets better,
so much to do and just so little time,
cause it all depends on whether,
you want to leave the land above behind.
Pojď, začíná to být jen lepší,
tolik je třeba udělat a jen tak málo času,
Protože to všechno závisí na tom, zda,
chceš opustit zemi nad sebou.
'Cause I'm no ordinary girl.
I'm from the deep blue underworld,
land or sea I've got the power if i just believe
Protože nejsem obyčejná dívka.
Já jsem z mořského podsvětí,
země nebo moře, mám sílu, stačí jen věřit.
'CauseI'm no ordinary girl,
I'm from the deep blue underworld,
land or sea, the world's my oyster I'm the pearl.
No ordinary girl.
Nejsem obyčejná dívka.
Já jsem z mořského podsvětí,
země nebo moře, svět je moje škeble a já jsem perla
Žádná obyčejná dívka

Text přidala zadinka

Videa přidali Alíšek, lucka386

Překlad přidala tetete

Překlad opravila SHinata

Je zde něco špatně?
Reklama

H2o Just Add Water

Reklama

Kate Alexa texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.