Kecárna Playlisty
Reklama

Pirate's Scorn - text, překlad

playlist Playlist
Arr, when I was a young lad, my father said to me
"Arr, lend an ear and learn some pirate history!
Once a fearsome pirate ruled the seven seas
He was your great-great-great-grand-pappy, Quint Skurvy!"
He told me tall tales of his ill-begotten gains
But the greatest treasure of them all still haunts me to this day!
Arr, když jsem byl mladý muž, můj otec mi řekl
"Arr, napni uši a nauč se trochu pirátské historie!
Dříve děsivý pirát vládl sedmeru moří
Byl to tvůj pra-pra-pra-praděda, Quint Skurvy!"
Řekl mi příběhy o jeho špatných ziscích
Ale největší poklad ze všech mě stále straší do tohoto dne!
I'll make you swab the deck and then I'll throw you in the brig!
I swear I'll make you walk the plank to right the wrong you did!
The day you mess with Skurvy, arr, you'll wish you were never born!
When the coconut is mine, then you'll feel this pirate's scorn!
Přinutím tě vytírat podlahu a potom tě hodím na brigu!
Přísahám, že tě donutím jít po prkně aby jsi napravil co jsi udělal!
V den kdy si budeš zahrávat se Skurvym, arr, si budeš přát aby jsi se nikdy nenarodil!
Když bude kokos můj, potom ucítíš opovržení tohoto piráta!
He hid it in an idol where it stayed for many years
But the eye of Inka Dinka Doo did shed the crystal tear!
It laid upon the ground until, much to my surprise
A stupid ape just wandered by and snatched my treasured prize!
He discovered it possessed extraordinary power
And stealing it from Skurvy would be his darkest hour!
Skryl jej do modly, kde zůstal po mnoho let
Ale oko Inka Dinka Doo prolilo křišťálovou slzu!
Dopadla na zem dokud, k mému velkém překvapení
Pitomá opice se toulala okolo a šlohla mou ceněnou cenu!
Odhalila, že vlastní neobyčejnou síli
A ukrást ji Skurvymu bude její nejtemnější hodinka!
I'll make you swab the deck and then I'll throw you in the brig!
I swear I'll make you walk the plank to right the wrong you did!
The day you mess with Skurvy, arr, you'll wish you were never born!
When the coconut is mine, then you'll feel this pirate's scorn!
Přinutím tě vytírat podlahu a potom tě hodím na brigu!
Přísahám, že tě donutím jít po prkně aby jsi napravil co jsi udělal!
V den kdy si budeš zahrávat se Skurvym, arr, si budeš přát aby jsi se nikdy nenarodil!
Když bude kokos můj, potom ucítíš opovržení tohoto piráta!
Haahaar! Alright then crew, let's show these filthy landlubbers what we're made of. Are ya ready? Let 'er rip! Haahaar! Dobře posádko, pojďme ukázat těm špinavým suchozemským krysám z čeho jsme stovření. Jste připraveni? Pojďme je rozervat!
I'll make you swab the deck and then I'll throw you in the brig!
I swear I'll make you walk the plank to right the wrong you did!
The day you mess with Skurvy, arr, you'll wish you were never born!
When the coconut is mine, then you'll feel this pirate's scorn!

Přinutím tě vytírat podlahu a potom tě hodím na brigu!
Přísahám, že tě donutím jít po prkně aby jsi napravil co jsi udělal!
V den kdy si budeš zahrávat se Skurvym, arr, si budeš přát aby jsi se nikdy nenarodil!
Když bude kokos můj, potom ucítíš opovržení tohoto piráta!
When the coconut is mine, then you'll feel this pirate's scorn! Když bude kokos můj, potom ucítíš opovržení tohoto piráta!

Text přidal Geralt

Video přidal Geralt

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Curse Of The Crystal Coconut

Reklama

Alestorm texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.