Kecárna Playlisty

The Thespian - text, překlad

playlist Playlist
(Baby) why are you doing this to me
(Sweetheart) Are those your eyes staring straight back at me
(Angel) I see your smile everywhere
(Darling, stop)
(Lásko) Proč mi tohle děláš?
(Broučku) Tvé oči zírají zpět přímo na mne
(Andílku) Vidím tvůj úsměv všude
(Miláčku, přestaň)
Night falls and I'm running in circles
I'm being chased by my imagination
Padla noc a já běhám v kruzích,
Jsem pronásledován mou představivostí
Tell me I'm forgiven say you'll always be mine
Say that everything is over, tell me I'm fine
No one deserves to live like this!
Řekni mi že je mi odpuštěno, pověz že budeš navždy má
Řekni že vše skončilo, pověz že jsem v pohodě
Nikdo si nezaslouží takhle žít!
Tell me I'm forgiven say you'll always be mine
Say that everything is over, tell me I'm fine
No one deserves to live like this
Řekni mi že je mi odpuštěno, pověz že budeš navždy má
Řekni že vše skončilo, pověz že jsem v pohodě
Nikdo si nezaslouží takhle žít!
I touch your lips and stare in your eyes
You smile and it makes me fly
You are the reason my heart beats
Tonight it's just you and me
Dotýkám se tvých rtů a civím do tvých očí
Usmíváš se a to mě nutí létat
Jsi důvod proč mé srdce tluče
Dnes v noci jsi to jen ty a já
Night as dark as my thoughts sets the scene for my return
Lightning nips at my heels as I race home
Wearily I stagger towards the song of her pale voice
Demons jeer my attempt to be free
Noc tak temná jako mé myšlenky připravila scénu pro můj návrat
Blesky rozštíply má kola když jsem dojel domů
Unavěně jsem se potácel směrem k písni jejího mdlého hlasu
Démon se posmíval mému pokusu být volný
Tell me I'm forgiven say you'll always be mine
Say that everything is over, tell me I'm fine
No one deserves to live like this
Řekni mi že je mi odpuštěno, pověz že budeš navždy má
Řekni že vše skončilo, pověz že jsem v pohodě
Nikdo si nezaslouží takhle žít!
Tell me I'm forgiven say you'll always be mine
Say that everything is over, tell me I'm fine
No one deserves to live like this
Řekni mi že je mi odpuštěno, pověz že budeš navždy má
Řekni že vše skončilo, pověz že jsem v pohodě
Nikdo si nezaslouží takhle žít!
I touch your lips and stare in your eyes
You smile and it makes me fly
You are the reason my heart beats
Tonight its just you and me
Dotýkám se tvých rtů a civím do tvých očí
Usmíváš se a to mě nutí létat
Jsi důvod proč mé srdce tluče
Dnes v noci jsi to jen ty a já
Windows cast her gentle reflection
Her somber silhouette dances for me
Dear God, it's her
Okna házela její jemný odraz
Její temná silueta tančila ke mě
Dobrý bože, je to ona
Look at you, you miserable fool
Get off your knees, your prayers fall upon deaf ears
Gods turned his back on you, heavens gates are shut
And now you're knocking on the devils door
Podívej se na sebe, ty ubohý blázne
Zvedni se z kolen, tvé prosby spadly do hluchých uší
Bůh na tebe otočil svá záda, nebeské brány jsou zavřené,
A teď klepeš na dveře ďábla
Ive been expecting you for some time, sir
Allow me to introduce myself
I'm the one who pulls on all the strings, son
You're lucky I don't kill you where you stand
Očekával jsem tě, pane
Dovol mi představit se
Jsem ten, který tahá za všechny provázky, synu
Máš kliku, nezabiju tě tam, kde stojíš
Tonight I raise my glass for I know its time to move on
(this can't be real, there's nothing left)
My patience will not last, tomorrow I will be gone
(all hope has failed, Ive lost my soul)
Dnes v noci jsem zvedl mou sklenici, vím, že je čas se pohnout dál
(tohle nemůže být skutečné, nic tu nezůstalo)
Má trpělivost nebude poslední, zítra už budu pryč
(Všechny naděje selhaly, ztratil jsem svou duši)

Text přidala allie

Text opravil Alesanko

Video přidal Misch0

Překlad přidala Yuuki-chan

Překlad opravil Alesanko


The Emptiness

Alesana texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.