Playlisty Akce
Reklama

Phoenix - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

You’re reaching out to me again
I’ll turn my back and
Try to ignore the words
Your helping hand
When I’m not listening
Zase se ke mně dostáváš
Otočím se zády a
Pokusím se ignorovat ta slova
Tvou pomocnou ruku
Když neposlouchám
I will never find a way to break
The mask you wear
If you still hesitate
Still your waiting for the rain
When have you become
A mirror of someone
Nikdy nenajdu způsob, jak zlomit
Masku co nosíš
Pokud stále váháš
Stále čekáš na déšť
Když ses stala
Něčím zrcadlem
Strike a match
See if you make it through the fire
Let it burn
Let it take you higher
Škrtni sirkou
Viz, pokud zvládneš projít ohněm
Nech to hořet
Ať tě vezme výš
You won’t get out unhurt
And it’s down to you to
Make the tables turn
The tables turn
Nedostaneš se pryč bez zranění
A je to na tobě
Všechno změnit
Všechno změnit
Deep inside I know you’re right
The truth in your words
Still I can’t bring myself
To take a leap
Of faith on purpose
Hluboko uvnitř vím, že máš pravdu
Pravda v tvých slovech
Stále se nemůžu donutit
Ke skoku
Víry v poslání
There will always be a way to break
The mask you wear
But you still hesitate
Be the one to fly above the masses
Be the phoenix rising from the ashes
Vždy tu bude způsob ke zlomení
Masky co nosíš
Ale stále váháš
Buď tím, kdo létá nad masami
Buď fénixem povstávajícím z popela
As I heard
Your silence
Turned my head
Seeing you crawling
Crawling
Jak slyším
Tvé ticho
Otočil jsem hlavou
Vidím tě plazit se
Plazit se
You made me feel life
Pulled the darkness aside
You’ve been building up a feeling
Falling far behind
Díky tobě jsem pocítil život
Dal jsem temnotu stranou
Postavila jsi pocit
Padající daleko za něj
Your words
They made me feel life
Pulled the darkness aside
You’ve been building up a feeling
Falling so far behind
Tvá slova
Díky nim jsem pocítil život
Dal jsem temnotu stranou
Postavila jsi pocit
Padající daleko za něj

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Phoenix

Reklama

Alazka texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.