Kecárna Playlisty

Hearts Of Gold - text, překlad

playlist Playlist
Take me back to the days before the war
Set me free from the pain I can't ignore
It turned for the worse
So listen to my words
Vezmi mě zpět do dnů před válkou
Osvoboď mě od bolesti, kterou nemůžu ignorovat
Změnilo se to v horší
Tak naslouchej mým slovům
Go stand your ground
And break me for this one thing I know
There's a side to it we'll never show
No matter where it ends
Never let you see
How I bleed
Jdi si stát za svým
A zlom mě pro tuhle jednu věc, kterou vím
Má to stranu, kterou nikdy neukážeme
Nezáleží na tom, kde to skončí
Nikdy neuvidíš
Jak krvácím
See I don't know if I'll be heard
I'm just a single voice, a messenger
Here's the one thing I can say
You won't see anyone of us surrendering
Vidíš, já nevím, jestli budu vyslyšen
Jsem jenom jeden hlas, posel
Tohle je jedna věc, kterou můžu říct
Neuvidíš nikoho z nás vzdávat se
Take my life, I don't care anymore
Found a cause that is worth dying for
We tried so hard to fly
And prevent the fall
Has it really counted after all
We had the stars in our eyes
And our hearts of gold
That's how it's told
Vezmi můj život, už mi na tom nezáleží
Našel jsem důvod, který stojí za to umřít
Tak moc jsme se snažili létat
A předejít pádu
Počítá se to vůbec
Měli jsme hvězdy v očích
A srdce ze zlata
Tak se to říká
Stand your ground
And break me for there's one thing I know
There's a side to it we'll never show
No matter where it ends
Never let you see
How I bleed
Stůj si za svým
A zlom mě pro tuhle jednu věc, kterou vím
Má to stranu, kterou nikdy neukážeme
Nezáleží na tom, kde to skončí
Nikdy neuvidíš
Jak krvácím
See I don't know if I'll be heard
I'm just a single voice, a messenger
Here's the one thing I can say
You won't see anyone of us surrendering
Vidíš, já nevím, jestli budu vyslyšen
Jsem jenom jeden hlas, posel
Tohle je jedna věc, kterou můžu říct
Neuvidíš nikoho z nás vzdávat se
End my story
All for the sake of glory
Spread my message
Cause we are not the same as you
Cause we are not the same as you
Ukonči můj příběh
Všechno jenom pro slávu
Rozšiř mojí zprávu
Protože my nejsme jako ty
Protože my nejsme jako ty
Take me back to the days before the war
Erase the pain and suffering
The only thing we ever know for sure
Vezmi mě zpátky do dnů před válkou
Vymaž bolest a utrpení
Jediná věc, kterou kdy víme jistě
See I don't know if I'll be heard
I'm just a single voice, a messenger
Here's the one thing I can say
You won't see anyone of us surrendering
Vidíš, já nevím, jestli budu vyslyšen
Jsem jenom jeden hlas, posel
Tohle je jedna věc, kterou můžu říct
Neuvidíš nikoho z nás vzdávat se
Tossing and turning
I never will let you achieve
What you dream to fulfill
Never let you see who I am
And how I bleed
Házíš a otáčíš se
Nikdy tě nenechám dosáhnout to
Co chceš naplnit
Nikdy neuvidíš, kdo jsem
A jak krvácím

Text přidal LimeCZ

Text opravil LimeCZ

Videa přidal LimeCZ

Překlad přidala UnseenLucy


Phoenix

Alazka texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.