Kecárna Playlisty
Reklama

Sugarcube - text, překlad

playlist Playlist
I know how to act
around women.
they love it when i ask all my questions.
like: Where you from?
Where did you come from honey?
What's all that your saying?
What's that game you're playing with me?
But they don't ever wanna say
that nothing ever comes along.
Vím, jak se chovat
kolem žen.
Milují, když se ptám na všechny mé dotazy
jako: Odkud jste?
Kde jste přišel z medu?
Co je to, že vaše přísloví?
Co je to hra, kterou hrajete se mnou?
Ale oni to nikdy nechci říkat,
že nikdy nic přijde.
I know how to act
around your lady, my friend.
she love it when i ask
all my questions.
like: Where you from?
Where did you come from honey?
What's all that your saying?
What's that game you're playing with me?
But they don't ever wanna say.
Nothing ever comes along and i will ride upon your train,
my sugar, all the way home now.
And all i got for you my princess, a sugarcube,
won't ever do what you want it to.
And all i got for you my princess,
a sugarcube won't ever do at all.
Vím, jak se chovat
kolem paní, můj příteli.
Miluje, když se ptám
všechny mé otázky
jako: Odkud jste?
Kde jste přišel z medu?
Co je to, že vaše přísloví?
Co je to hra, kterou hrajete se mnou?
Ale oni to nikdy nechci říkat.
Nic někdy přijde a budu jezdit na váš vlak,
můj cukru, celou cestu domů.
A to všechno mám pro tebe princezno, sugarcube,
nebude nikdy dělat to, co chcete.
A to všechno mám pro tebe princezno,
sugarcube nebude nikdy dělat vůbec.
I know how to act around your lady.
she love it when i ask, oh,
so sweetly: Can i go with you?
I got no place to go.
Can i stay with you inside your home?
Vím, jak se chovat kolem paní.
Miluje, když se ptám, ach,
tak sladce: Mohu jít s vámi?
Nemám kam jít.
Mohu s tebou zůstat uvnitř vašeho domu?
They don't ever wanna say
nothing ever comes along
and i will ride upon your train my sugar,
all the way home now.
And all i got for you my princess,
a sugarcube,
won't ever do what you want it to.
All i got for you my princess,
a sugarcube,
won't ever do at all.
Nemají vůbec nechci říci,
nikdy nic přijde
a budu jezdit na váš vlak můj cukr,
celou cestu domů.
A to všechno mám pro tebe princezno,
sugarcube,
nebude nikdy dělat to, co chcete.
Vše mám pro tebe princezno,
kostka cukru,
nebude nikdy dělat vůbec.
I don't know.
no no no i don't know.
I don't think that's a good idea
my son and i think that you better go, oh no.
I don't know.
No no no i don't know.
I don't think that's a good idea.
I don't think that's a good idea at all.
Nevím.
ne ne ne nevím.
Já si nemyslím, že je to dobrý nápad
můj syn a já si myslím, že byste měli jít, to ne.
Nevím.
Ne ne ne nevím.
Já si nemyslím, že je to dobrý nápad.
Já si nemyslím, že je to dobrý nápad vůbec.

Text přidala EmBilly

Video přidala Janinecka

Překlad přidala vannesa1

Překlad opravila Barunka-Xi

Je zde něco špatně?
Reklama

Hotel Moscow

Reklama

Airfare texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.