Kecárna Playlisty

Revelations - text, překlad

playlist Playlist
[Michael Kiske:]
Blessed land, the shining star
In the west she rests in light
Dark skies, hard times kept afar
But in time she'll find her sight
[Michael Kiske:]
Zakletá půda, zářící hvězda,
na západě, ve světle odpočívá.
Temné oblohy, těžké časy, držena daleko,
časem najde svůj zrak.
[Angelic Ainae Choir:]
Aindahaj etin shalae infinisme ebrony
[Sbor Andělů:]
Aina, její krása zdá se být neskonalá.
[Michael Kiske:]
To the sun she turns her head
Unknown in her home steals fate
And to the King there come the Prophets
But he hears without fear what they state
[Michael Kiske:]
Ke slunci otočila hlavu.
Neznámo v jejím domově krade zkáza.
Ke králi přicházejí Prorokové,
on slyší, beze strachu, pouze to co stanovil.
[Angelic Ainae Choir:]
Aindahaj etin shalae infinisme ebrony
Touay soltn etinae bonitri d'esrony
Shawr ousmi Cessnella adouthe yaemr
Thnaton gliu swrutaena jewri outhe taemr
[Sbor Andělů:]
Aina, její krása zdá se být neskonalá,
důvěra v ni, neměli by jste odvrátit uši
od Svatého Hlasu k temnotě, přicházející
vaší cestou.
[translation:]
(Aina, your beauty seems so infinite
and trust in it though you may
don't turn your ears from the Holy Voice
for darkness comes your way)
[Prorokové:]
Démoni zloby, k nám plíží se zezadu.
Ocelové prsty, chtějí spoutat nás.
Smutek a beznaděj, můžeme předpovídat.
Svatý Hlas volá a varuje:
Neotáčejte se zády k tomu, před čím varuje!
[The Prophets:]
Demons of wrath creep up behind us
Fingers of steel reach out to bind us
Sorrow and despair can we foresee
In the Oracles
The Holy Voice calls down its warning
Don't turn your back on what he's warning!
Temnota a smrt, hemží se okolo nás.
Temno neslituje se, dokud nás nenajdou.
Zděšení a beznaděj, můžeme předpovídat.
Svatý Hlas volá a varuje:
Neotáčejte se zády k tomu, před čím varuje!
Darkness and death will swarm around us
The dark won't relent until it's found us
Horror and despair can we foresee
In the Oracles
The Holy Voice calls down its warning
Don't turn your back on what he's warning!
[Král Taetius (Damian Wilson):]
Pohlédněte na tuto půdu, vy pošetilci!
Špatnost nepobývá zde!
Pryč s tvé zhoubné myšlenky!
Těšte se ve světle tretky zde!
[King Taetius - Damian Wilson:]
Look around this land, you fools!
No devilry resides here
Away with thy malignant thoughts
Rejoice in light tat shines here
Pohlédněte do svých srdcí, vy blázni!
Copak nás mohu udat?
Po staletí, nevedli jsem válku!
Žádné zbraně nepamatují nás!
Look into your hearts, you fools!
What ill could here befall us?
For centuries we've known no war
No weapons shall recall us

Text přidala glasspiano

Video přidal kalida00

Překlad přidala eruptio


Days Of Rising Doom

Aina texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.