Kecárna Playlisty
Reklama

Bad Influence - text, překlad

Boy, I'm not your alibi, please say things relevant
You know life ain't so hard, when you just realise
That people, they don't care, and you can shout and swear
And a big deal won't be a big deal in a week, I swear
Kluku, nejsem tvoje alibi, prosím, říkej důležité věci
Víš, že život není tak těžký, když si uvědomíš
Že lidé, ty to nezajímá a ty můžeš křičet a přísahat
A velký obchod nebude velkým obchodem týdne, přísahám
Why am I even surprised, affected by the signs
Keep on believing lies and seeing the best sides,
Of everyone I know, when I should let it go and take my own advice
Proč jsem vůbec překvapená, ovlivněna znameními
Dál věřím lžím a vidím ty nejlepší stránky
Každého koho znám, když bych to měla nechat být a sama si poradit
We are the kids that parents warned you about
You know that this ain't right
But there's no way out
Jsme děti, které před tebou rodiče varovali
Víš, že tohle není správné
Ale není cesty ven
They call us bad, bad influence
Bad influence
Bad, bad influence
We're the bad kids, we're the bad kids
Říkají nám špatný, špatný vliv
Špatný vliv
Špatný, špatný vliv
Jsme zlobivé děti, jsme zlobivé děti
Bad, bad influence
Bad influence
Bad, bad influence
We're the bad kids, we're the bad kids
Špatný, špatný vliv
Špatný vliv
Špatný, špatný vliv
Jsme zlobivé děti, jsme zlobivé děti
Good girls gone bad, fun isn't dead, you needed that
Good girls gone bad, fun isn't dead, you needed that
Hodné holky zlobily, zábava není mrtvá, potřeboval jsi to
Hodné holky zlobily, zábava není mrtvá, potřeboval jsi to
I, I keep a real close eye on things that aren't mine
Keep missing the deadline to getting things desired
We are a circus, everything's behind the curtain
We'll miss the good old games at times when we all change
Já, já držím oči opravdu zavřené před věcmi, které nejsou mé
Neustále chybí lhůta k získání požadovaných věcí
Jsme cirkus, všechno za oponou
Ztratíme dobré staré hry v časech, kdy se všichni měníme
We are the kids that parents warned you about
You know that this ain't right
But there's no way out
Jsme děti, které před tebou rodiče varovali
Víš, že tohle není správné
Ale není cesty ven
They call us bad, bad influence
Bad influence
Bad, bad influence
We're the bad kids, we're the bad kids
Říkají nám špatný, špatný vliv
Špatný vliv
Špatný, špatný vliv
Jsme zlobivé děti, jsme zlobivé děti
Bad, bad influence
Bad influence
Bad, bad influence
We're the bad kids, we're the bad kids
Špatný, špatný vliv
Špatný vliv
Špatný, špatný vliv
Jsme zlobivé děti, jsme zlobivé děti
Good girls gone bad, fun isn't dead, you needed that 8x Hodné holky zlobily, zábava není mrtvá, potřeboval jsi to
They call us bad, bad influence
Bad influence
Bad, bad influence
We're the bad kids, we're the bad kids
Říkají nám špatný, špatný vliv
Špatný vliv
Špatný, špatný vliv
Jsme zlobivé děti, jsme zlobivé děti
Bad, bad influence
Bad influence
Bad, bad influence
We're the bad kids, we're the bad kids
Špatný, špatný vliv
Špatný vliv
Špatný, špatný vliv
Jsme zlobivé děti, jsme zlobivé děti
The worst part, I can't blame it on anyone and now I face it all alone, face it alone Nejhorší část, nemůžu nikoho vinit a teď tomu čelím sama, čelím tomu sama

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

Bad Influence (Single)

Reklama

Aiko texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.