Playlisty Akce
Reklama

The Voice Within - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
The Voice WithinVnitřní Hlas
Young girl, don't cry,
I'll be right here when your world starts to fall (oh).
Young girl, it's alright,
Your tears will dry,
you'll soon be free to fly (oh).
Holčičko, neplač,
Budu tady až se ti začne hroutit svět (oh).
Holčičko, všechno je v pořádku,
Tvé slzy uschnou,
brzy budeš volná a vzlétneš (oh).
When you're safe inside your room,
you tend to dream,
Of a place where nothing's harder than it seems.
No one ever wants or bother to explain,
Of the heartache life can bring,
and what it means.
Když jsi v bezpečí uvnitř svého pokoje,
sníváš o místě,
Kde nic není těžší než se zdá.
Nikdo už nechce ani se nesnaží vysvětlit,
Bolest srdce, kterou přináší život,
a co ta bolest znamená.
Chorus:
When there's no one else,
look inside yourself.
Like your oldest friend,
just trust the voice within.
Then you'll find the strength,
that will guide your way.
You‘ll learn to begin,
to trust the voice within.
Refrén:
Když tu není nikdy jiný,
podívej se do svého nitra.
Jako svému nejstaršímu příteli,
prostě věř svému vnitřnímu hlasu.
Potom najdeš sílu,
která ti ukáže cestu.
Naučíš se začít,
věřit svému vnitřnímu hlasu.

Young girl, don't hide.
You'll never change,
if you just run away (oh).
Young girl, just hold tight,
And soon you're gonna see your brighter day.

Holčičko, neskrývej se.
Nikdy se nezměníš,
Když budeš jen utíkat (oh).
Holčičko, vydrž,
A brzy nastane tvůj zářivý den.
Now in a world, where innocence is quickly claimed,
It's so hard to stand your ground,
when you're so afraid.
No one reaches out a hand for you to hold.
When you look outside look inside to your soul.
V dnešním světě, kde nevinnost tak rychle ztrácí,
je moc těžké zůstat stát,
když se tak bojíš.
Že ti nikdo nepodá ruku, aby ses jí chytla.
Když jsi ztracena venku, nahlédni do své duše.
Chorus:
When there's no one else,
look inside yourself.
Like your oldest friend,
just trust the voice within.
Then you'll find the strength,
that will guide your way.
You‘ll learn to begin,
to trust the voice within.
Refrén:
Když tu není nikdy jiný,
podívej se do svého nitra.
Jako svému nejstaršímu příteli,
prostě věř svému vnitřnímu hlasu.
Potom najdeš sílu,
která ti ukáže cestu.
Naučíš se začít,
věřit svému vnitřnímu hlasu.

Life is a journey,
It can take you anywhere you choose to go.
As long as you're learning,
You'll find all you'll need to know.
(Be strong!)
You'll break it,
(Hold on!)
You'll make it,
Just don't forsake it because
No one can tell you what you can‘t do.
No one can stop you, you know,
that I‘m talking to you.

Život je cesta,
Může tě vzít kamkoli si vybereš.
Dokud se budeš učit,
Najdeš všechno, co kdy budeš potřebovat vědět.
(Buď silná!)
Překonáš to,
(Vydrž!)
Zvládneš to,
Jenom to nevzdávej, protože
Nikdo ti nemůže říct, co nesmíš dělat.
Nikdo tě nemůže zastavit, víš,
že promlouvám k tobě.
Chorus:
When there's no one else,
look inside yourself.
Like your oldest friend,
just trust the voice within.
Then you'll find the strength,
that will guide your way.
You‘ll learn to begin,
to trust the voice within.
Refrén:
Když tu není nikdy jiný,
podívej se do svého nitra.
Jako svému nejstaršímu příteli,
prostě věř svému vnitřnímu hlasu.
Potom najdeš sílu,
která ti ukáže cestu.
Naučíš se začít,
věřit svému vnitřnímu hlasu.

Young girl, don‘t cry.
I‘ll be right here when your world starts to fall.

Holčičko, neplač.
Budu tady až se ti začne hroutit svět.

Text přidala ladygirl

Text opravila AnyaBessy

Videa přidali Sendy, Mufka81, jt211714

Překlad přidala ladygirl

Překlad opravila AnyaBessy

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Videoklip natočil David LaChapelle, který s Christinou spolupracoval již na dou písní z alba Stripped a to Dirrty a Can´t Hold Us (Lespir)
  • Píseň napsala Christina Aguilera (Lespir)
Reklama

Stripped

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.