Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

You're Coming With Me - text, překlad

playlist

International dreaming reveals a deceit less obvious.
It's the lairs who are punished but the liars speak the truth.
I will never know your intention but I'll make clear my own.
You are guilty by association and I'm taking your sentence on.

To forget is the greatest ardor, forgetting is the favorite cure.
There aren't many days left to sleep.
Suspicius bullets - silent guns.

Here's where the men wear pride outside and women smile through dragonflies.
You were supposed to wait for me, that's how I built this up to be.
I'm the kill the retriever coudn't find, the round that got away.
Just leave my corpse to feed the worms, I'll soon just dissipate.

I'm going straight to hell and you're coming with me!
Yesterday's air suffocates me.

See, I have this gift to give to you. Take it carefully, it's yours.
But if ever you should break it, please return it to the source.
It's a shame you've not still hungary - sugared hands surrounds the still.
Exhibitionist intentions through the window carved in skin.
I'll shut up so you'll explain to me human sacrifice.
Subtle tears, I loved you too, your desperate hillsides, your forest of depression and your houses built on lies.

I'm going straight to hell and you're coming with me!
Yesterdays air suffocates me - I'll take your oxygen.
Equine corpses bored to death.
Purge the fetus like arguments.
Time's up, get on board, you're coming with me.

It's hard to watch you crumble, watch the flames lick your complexion bare, removing the pretense that you cared.
I see the woman facing away, I feel the distance in her gaze.
One day she will turn around and push me back so my past is erased.
Flying birds like kites, my eyes are so full of sun I don't know how I'll ever learn your language.
Only an insect forgets the earth when drawn into the sun.

My Panophobia is based on my education. Reality is what you non-belivers call religion.
You only cower faced with what you know to be the truth.
My faith is strong, can't break the bonds, despite the lack of proof.
You're just one more reason to burn this place down.
Plant your face in the ground. Put you back where you came from.
Enjoy the worms reclaiming your organs.
Majority always wins, I've chosen my weapons.
I'm devolving this place - you can't have slaughter without laughter.

I'm going straight to hell and you're coming with me!
Yesterdays air suffocates me - I'll take your oxygen.
Equine corpses bored to death.
Purge the fetus like arguments, how did we go from that to this?
Sure, I'm guilty. Still, you're coming with me!

Text přidala MissH

Video přidala DeAd.AnGeL

Mezinárodní sen odhaluje méně zjevnou lež.
Jsou to lháři, jež byli potrestáni, však lháři, jež mluví pravdu.
Nikdy nepoznám tvůj záměr, avšak očistím ten svůj.
Jsi obviněn společností, a já na sebe beru tvůj rozsudek.

Zapomenout je největší žár, zapomenout je oblíbený lék.
Už nezbývá mnoho dní na spánek.
Podezřelé kulky - tiché zbraně.

Tady muži ukazují veřejně svou pýchu a ženy se usmívají skrze vážky.
Měl jsi na mě počkat, tak jsem to naplánoval.
Jsem vražda, již lovecký pes by nenašel, cyklus jež vypršel.
Jen nech mou mrtvolu být potravou pro červy, brzy se vytratím.

Mířím přímo do pekla a ty jdeš se mnou!
Vzduch včerejška mě dusí.

Vidíš, mám pro tebe tento dar. Buď na něj opatrný, je tvůj.
Však pokud bys jej někdy měl rozbít, navrať jej jeho zdroji.
Je hanba, že ještě nejsi hladový - sladké ruce obklopují zdroj.
Exhibicionistické záměry, skrze okno vyryty do kůže.
Umlčím tě, abys mi vysvětlil lidskou oběť.
Něžné slzy, já tě taky miloval, tvé zoufalé úbočí,
tvůj les deprese a domy postaveny na lžích.

Mířím přímo do pekla a ty jdeš se mnou!
Vzduch včerejška mě dusí - ukradnu ti kyslík.
Koňské mtrvoly znuděné k smrti.
Zbavující se plodů jako argumentů.
Je čas, nasedni na palubu, jdeš se mnou.

Je těžké sledovat tě hroutit se, sledovat plameny olizovat tvou nahou pleť, odstraňující masku, kterou sis vytvořila.
Vidím mizící ženu, cítím, jak se její pohled vzdaluje.
Jednoho dne se otočí a odstrčí mě, vymaže mou minulost.
Ptáci létající jako papíroví draci, mé oči slunce plné, nevím, zda se někdy naučím tvého jazyka.
Jen hmyz zapomíná na zemi, když se koupe ve slunci.

Má panophobie se zakládá na mém vzdělání. Realita je to, co vy nevěřící nazýváte vírou.
Jen se ukrýváš s tím, co víš že je pravda.
Má víra je silná, neprolomí vazby, i přes nedostatek důkazů.
Jsi jen jeden další důvod, proč spálit tohle místo.
Zasaď svou tvář do země. Vrať ji tam, odkud přišla.
Užívej si, jak červi znovuzískají tvé orgány.
Většina vždy vítězí. Já si zvolil své zbraně.
Ovládám tohle místo - není vraždy bez smíchu.

Mířím přímo do pekla a ty jdeš se mnou!
Vzduch včerejška mě dusí - ukradnu ti kyslík.
Koňské mtrvoly znuděné k smrti.
Zbavující se plodů jako argumentů, jak jsme se dostali až sem?
Jistě, jsem vinen. Ale stále jdeš se mnou!

Překlad přidala MissH

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.