Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Panophobia - text, překlad

playlist

Keep out the intruders! Put the drawbridge up!
The enemy ransacked what we had just rebuilt!
Now the garden lies in serene symmetry
And severe color theory.
Roots slowly poisoning
Through strategic seeds planted inside.
We're much safer self-preserved.
Let the Dead Sea rise.
No, the watch dogs aren't robots.
They can't defend against their lures.
Doors that weld shut behind you and books that fly like birds.
Crushed by backpacks filled with ammo,
luggage carts distracted the defense.
And the troops sneak in undetected, charades begin, start the pretense.
Obsessive thought in royal chambers invites Trojan warriors in.
Little exceptions seem so harmless, little victories, little wins.
And now why has the plan failed? We sit here aimless once again.
With all units deployed fully, how is it we let him in?
All the corporals agreed: zero-tolerance enforced.
But as cold as doorknobs were I somehow still opened the doors.

Each battle lost is a mile gained on the terminal timeline.
We all fear the last few inches but they're so far out, we're blind.

A dysfunctional team, we are, no one following the rules.
Yes I'll do my best to protect you but your disobedience intrudes.

Skeletons escape the flesh like ants through tightly clenched fists.
This time impeach the tyrant!

What a contradictory statement -- suicidal self-preservationist.
Although logic understands, prison chambers still exist.
Chambers East and West conspiring, neighbors North and South unite.
With the four working against me I'm powerless and losing sight!

Each battle lost is a mile gained on the terminal timeline.
We all fear the last few inches but they're so far out, we're blind.

This is a forced entry. This is the algometry.
This is panophobic. Immunity gets sick.
This is a forced entry. This is the algometry.
This is panophobic. Taken down, brick by brick.
This is a forced entry. This is the algometry.
This is panophobic. This is the last conflict.

Each battle lost!
Each battle lost

Text přidala Joker

Text opravila Seliina

Video přidal m1mon

Nepouštějte dovnitř vetřelce! Zvedněte padací most!
Nepřítel vyplenil co jsme právě znovupostavili!
Nyní zahrady spočívají v klidné symetrii
A kruté barevné teorii.
Kořeny pomalu tráveny
Skrz strategická semínka zasazená uvnitř.
Jsme více bezpečnější ochráněni sami před sebou.
Nechť Mrtvé moře povstane.
Ne, hlídací psi nejsou roboti.
Nemohou se ubránit jejich pokušením.
Dveře, které se za tebou zavřeli a knihy, které létají jako ptáci.
Drcen batohy naplněnými municí,
Zavazadlové vozíky rozptýlili obranu.
A oddíl se proplížil neobjeven, šaráda začíná, začněte předstírat.
Utkvělé myšlenky v královské komnatě pozvaly Trójské válečníky dovnitř.
Malé vyjímky vypadají tak neškodně, malá vítězství, malé výhry.
A teď proč plán selhal? Zas jednou zde sedíme bezcílně.
Se všemi těmi jednotkami rozmístěnými, jak jsme je mohli vpustit?
Všichni důstojníci souhlasí: prosadit nulovou toleranci.
Ale tak chladné jako byly kliky u dveří, já stejně nějak otevřel dveře.

Každá ztracená bitva je získaná míle na konečném harmonogramu.
Všichni se bojíme posledních pár centimetrů, ale ty jsou tak daleko, jsme slepí.

Nefunkční tým jsme my, nikdo nenásleduje pravidla.
Ano, udělal jsem co jsem mohl, abych tě ochránil, ale tvé neposlušnost vyrušuje.

Kostry opouštějí maso jako mravenci skrz pevně sevřené pěsti.
Tentokrát obviňte tyrana!

Jak protikladné tvrzení -- sebevražedný sebeochránce.
Ačkoli logika chápe, věžeňské cely stále existují.
Komnaty Výhodu a Západu komplotují, sousedé Sever a Jih se sjednocují.
S těmi čtyřmi proti mě jsem bezmocný a ztrácím rozhled!

Každá ztracená bitva je získaná míle na konečném harmonogramu.
Všichni se bojíme posledních pár centimetrů, ale ty jsou tak daleko, jsme slepí.

Tohle je násilný vstup. Tohle je algometrie.
Tohle je panofóbické. Imunitě se dělá zle.
Tohle je násilný vstup. Tohle je algometrie.
Tohle je panofóbické. Rozkládáno, cihlu po cihle.
Tohle je násilný vstup. Tihle je algometrie.
Tohle je panofóbické. Tohle je poslední konflikt.

Každá ztracená bitva!
Každá ztracená bitva

Překlad přidal Highlander

Překlad opravila Seliina

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.