Playlisty Kecárna
Reklama

Lost - text, překlad

playlist Playlist
Into pieces your life is shattered
But you should know that you're not alone
I will put you back together
And I will hold on tight to you
I won't let you fall
Won't let you fall
Won't let you fall
Do kousků je tvůj život roztříštěn
Ale měl bys vědět, že nejsi sám
Dám tě dohromady
A budu tě pevně držet
Nenechám tě spadnout
Nenechám tě spadnout
Nenechám tě spadnout
You lost yourself so long ago
That I can't see hope on your face
Your smile is hidden now in some safer place
Dávno jsi ztratil sám sebe
Že v tvé tváři nevidím naději
Tvůj úsměv je skryt na nějakém bezpečnějším místě
You used to see the light in the dark
Now you're walking with shadows way too fast
And all the help we tried to give you
You pushed away, you threw your life away
Vídával jsi světlo v temnotě
Teď kráčíš se stíny až moc rychle
A všechna pomoc, kterou jsme se ti snažili dát
Jsi odstrčil, odhodil jsi svůj život
I see your empty stare
You speak but I can't get the meaning
I don't know who you are
Why are you turning away from me
Vidím tvůj prázdný pohled
Mluvíš, ale postrádám smysl
Nevím, kdo jsi
Proč se ode mě odvracíš?
Wait, don't push me away
( I will do what I want you can't stop me again
Go away, I don't care just stop annoying me )
Please let me stay
Don't push me away
( I don't care what you say, no hope, no chance for me
You can give me your best and I will give you nothing)
Počkej, neodstrkávej mě
(Udělám, co chci, nemůžeš mě znovu zastavit
Jdi pryč, nezajímá mě to, přestaň otravovat)
Prosím, dovol mi zůstat
Neodstrkávej mě
(Nezajímá mě, co říkáš, není naděje, není pro mě šance
Dáváš mi to nejlepší a já ti nedám nic)
I used to see you walking alone
With your guitar broken, clothes outworn
Your life is senseless, you've lost your point
You pushed me away, you pushed us all away
Vídávala jsem tě osamoceně kráčet
S rozbitou kytarou, v obnošených šatech
Tvůj život byl beze smyslu, ztratil jsi svou pointu
Odstrčil jsi mě, odstrčil jsi nás všechny
I left you doors wide open
Please don't close them
Nechala jsem ti doširoka otevřené dveře
Prosím, nezavírej je

Text přidal roman59

Video přidal roman59

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Change

Reklama

Agharti texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.