Playlisty Akce
Reklama

Blood Like Gasoline - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
You're so bad for me
And I know it
But here I am in your arms
And, yeah, we're crying like a secret
But it's just the calm before the storm
Ty jsi pro mne tak špatný
A já to vím
Ale jsem tady ve tvém náručí
A ano brečeli jsme jako tajemství
Ale to je jen ticho před bouří
Cause baby, your lips like fire
And my blood like gasoline
When we're striking
Burning up everything
Smoke is rising
It's getting hard to breathe
Your lips like fire
Protože baby tvoje rty jsou jako oheň
A moje krev jako benzín
Když jsme zarážející
Pálíme všechno
Kouř stoupá
Je těžké dýchat
Tvoje rty jako oheň
Ignite my gasoline
My blood like gasoline
Zapalují můj benzín
Mou krev jako benzín
Your voice follows like an echo
Won't someone wake me from this dream
The bluest skies turn to black clouds
And the wind is drowning out my screams
Tvůj hlas mě pronásleduje jako ozvěna
Neprobudí mě někdo z tohohle snu
Nejmodřejší obloha se mění na černé mraky
A vítr topí mě výkřiky
Cause baby, your lips like fire
And my blood like gasoline
When we're striking
Burning up everything
Smoke is rising
It's getting hard to breathe
Your lips like fire
Protože baby tvoje rty jsou jako oheň
A moje krev jako benzín
Když jsme zarážející
Pálíme všechno
Kouř stoupá
Je těžké dýchat
Tvoje rty jako oheň
Ignite my gasoline
My blood like gasoline
Ignite my gasoline
My blood like gasoline
Zapalují můj benzín
Mou krev jako benzín
Zapalují můj benzín
Mou krev jako benzín
Late at night, telling me "if I was a rose
You'll be the thorns and you won't get better"
But I say "baby, you're more like a stab"
Stand in the rain cause I like the weather
Even though when we're done know I've left these ashes
Pozdě v noci, mi říkáš "kdybych byl růže, ty bys byla trny a nebylo by ti líp"
Ale já řekla "baby, jsi spíš jako bodnutí"
Stojím v dešti protože mám ráda tohle počasí
A i když budeme hotovi tak budu vědět že jsem tady nechala ten popel
Baby those lips like fire
My blood like gasoline
Sparked the fire
That burned down everything
Baby tvoje rty jako oheň
Moje krev jako benzín
Zážeh ohně
Který spálil vše
Lips like fire
And my blood like gasoline
When we're striking
Burning up everything
Smoke is rising
It's getting hard to breathe
Your lips like fire
Rty jako oheň
A moje krev jako benzín
Když jsme zarážející
Pálíme všechno
Kouř stoupá
Je těžké dýchat
Tvoje rty jako oheň
Ignite my gasoline
My blood like gasoline
Ignite my gasoline
Zapalují můj benzín
Mou krev jako benzín
Zapálí můj benzín
Cause baby your lips like fire
Left burns all over me
Protože baby tvoje rty jsou jako oheň
A hoří všude na mě

Text přidal BeziCZ

Text opravil Tiburon

Videa přidali BeziCZ, roman59

Překlad přidal BeziCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

In Our Bones (Deluxe Album)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.