Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

The American Dream - text, překlad

playlist karaoke

Yes! Yes! Thank you for inviting me here for my final speech.
Ladies and gentlemen, homosexuals, lesbians, and transvestites,
allow me to introduce myself as the Hungry Hustler, Afroman.
I am the American Dream. Even though the government tried to experiment with me
by placing me in the projects, I'm still the American Dream.
Surrounded by drugs,
jeopardized my life by living around thugs,
but I'm still the American Dream.
Kicked outta Palmdale High School
because I was considered a distraction to the educational process.
I've traveled through the complete metamorphosis of the justice system,
and I'm still the American Dream.
Entered Juvenile Hall as a tadpole;
hopped outta prison as a bull frog,
but I'm still the American Dream.
The most rejected, disrespected,
when I went for a job I was never selected,
but I am still the American Dream.
And right about now,
I find it quite serendipitous to see that all of you some-timin',
wishy-washy, two-faced, back-stabbin',
coniving hypocrites have accumulated here in my midst to persecute my character
with such flagrant slanderousity,
but I counter-attack by calling it constructive criticism,
and all of your negativity has been recycled into motivation,
and I am still the American Dream.
Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
I once was lost, but now I'm found; was blind, but now I see.
There's a lot of people out there who can identify with me.
Young lady right here, you may be a single teenaged mother,
but you are still the American Dream.
The lady next to you, yes. Your breasts may not be as big as men think they should be,
but you are still the American Dream.
Young man, you may not be a baller, shot caller,
with 20 inch blades on the impala, but you are still the American Dream.
Young man right here, you may have spent all your money on a hood rat bitch
and didn't get no pussy last night, but you are still the American Dream.
Yes sir, I am just like Ham. I'm for the black man,
the mexican, and even poor white,
all human beings that have no rights. So put down your past, pick up your future,
follow me as we journey through the Red Sea,
cause I have been to the mountain top,
I've seen the Promised Land,
mine eyes have seen the glory of the Underground Category.
My mind has been delivered.
My spirit has been reinstated from the Corporate World's modern-day slavery.
I've been emancipated. Free at last! Free at last! Fuck a drug test,
I'm fittin' to roll some grass. Love, peace, and Afro grease, Fro-ever! Buccooocc!

A-E-I-O-U, and sometimes W. 'Cuz I'm high, cuz I'm high, cuz I'm high.

Text přidala wenduška

Video přidala Rohlajs

Ano! Yes! Ano! Thank you for inviting me here for my final speech. Děkuji Vám za pozvání sem na mé závěrečné řeči.
Ladies and gentlemen, homosexuals, lesbians, and transvestites, Dámy a pánové, homosexuálové, lesbičky, a transvestites,
allow me to introduce myself as the Hungry Hustler, Afroman. Dovolte mi představit sám sebe jako Hungry Hustler, Afroman.
I am the American Dream. Já jsem americký sen. Even though the government tried to experiment with me I přesto, že vláda se snažil experimentovat se mi
by placing me in the projects, I'm still the American Dream. o uvádění mi do projektů, jsem ještě americký sen.
Surrounded by drugs, Obklopeni drogami,
jeopardized my life by living around thugs, ohrožen můj život žijící v okolí lupiči,
but I'm still the American Dream. ale já jsem stále ještě americký sen.
Kicked outta Palmdale High School Nakopnutý mazat Palmdale Vysoké školy
because I was considered a distraction to the educational process. protože jsem byl považován za vyrušování do vzdělávacího procesu.
I've traveled through the complete metamorphosis of the justice system, Jsem cestoval po kompletní proměna v soudnictví,
and I'm still the American Dream. a já jsem ještě americký sen.
Entered Juvenile Hall as a tadpole; Přihlášené mladistvé Hall jako pulec;
hopped outta prison as a bull frog, chmelené mazat vězení jako býčí žábu,
but I'm still the American Dream. ale já jsem stále ještě americký sen.
The most rejected, disrespected, Nejvíce zamítnuta, nepřihlížely,
when I went for a job I was never selected, Když jsem šel na práci jsem nikdy nebyl vybrán,
but I am still the American Dream. ale já jsem stále ještě americký sen.
And right about now, A teď pravdu,
I find it quite serendipitous to see that all of you some-timin', Najdu to docela serendipitous vidět, že všichni z vás nějaké-timin ',
wishy-washy, two-faced, back-stabbin', nemastný-neslaný, Two-Faced, back-stabbin ',
coniving hypocrites have accumulated here in my midst to persecute my character coniving pokrytci shromáždily tady v mém srdci na pronásledovat mé povaze
with such flagrant slanderousity, s tak zjevným slanderousity,
but I counter-attack by calling it constructive criticism, ale já jsem proti-útoku na číslech to konstruktivní kritika,
and all of your negativity has been recycled into motivation, a všechny Vaše negativita byl recyklován do motivace,
and I am still the American Dream. a já jsem ještě americký sen.
Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Amazing Grace, jak sladký zvuk, který zachránil nebožák jako já.
I once was lost, but now I'm found; was blind, but now I see. Kdysi jsem byl ztracen, ale teď jsem našel, byl slepý, ale nyní vidím.
There's a lot of people out there who can identify with me. Je tu hodně lidí, kteří tam mohou identifikovat se se mnou.
Young lady right here, you may be a single teenaged mother, Mladá dáma tady, může se jednat o jedinou teenaged matky,
but you are still the American Dream. ale ty jsou stále americký sen.
The lady next to you, yes. Dámu vedle vás, tak ano. Your breasts may not be as big as men think they should be, Vaše prsa nemusí být stejně velká jako muži myslí, že by měla být,
but you are still the American Dream. ale ty jsou stále americký sen.
Young man, you may not be a baller, shot caller, Mladý muž, nemusí být baller, zastřelil volajícího,
with 20 inch blades on the impala, but you are still the American Dream. s 20 in ostří na impala, ale ty jsou stále americký sen.
Young man right here, you may have spent all your money on a hood rat bitch Mladý muži tady, je možné, že strávil všechny své peníze na kapuce krys bitch
and didn't get no pussy last night, but you are still the American Dream. a nedostal žádný píči včera, ale stále ještě americký sen.
Yes sir, I am just like Ham. Ano pane, já jsem jen rád Ham. I'm for the black man, Jsem na černé člověka,
the mexican, and even poor white, mexické a dokonce i chudé bílé,
all human beings that have no rights. všechny lidské bytosti, které nemají práva. So put down your past, pick up your future, Takže zapsat vaši minulost, vyberte si budoucnost,
follow me as we journey through the Red Sea, následujte mě, jak jsme cestu přes Rudé moře,
cause I have been to the mountain top, protože jsem byla na vrcholu hory,
I've seen the Promised Land, Jsem viděl země zaslíbená,
mine eyes have seen the glory of the Underground Category. mé oči viděly, sláva pak Underground Kategorie.
My mind has been delivered. Moje mysl byla doručena.
My spirit has been reinstated from the Corporate World's modern-day slavery. Můj duch byl obnovena od firmy Svět je-moderního otroctví.
I've been emancipated. Byl jsem emancipované. Free at last! Volný v poslední! Free at last! Volný v poslední! Fuck a drug test, Kurva je drogou, test,
I'm fittin' to roll some grass. Jsem fittin 'najet nějaké trávy. Love, peace, and Afro grease, Fro-ever! Láska, mír, a Afro mastnoty, zpět-věky! Buccooocc!

AEIOU, and sometimes W. 'Cuz I'm high, cuz I'm high, cuz I'm high. AEIOU, a někdy W. 'cuz jsem vysoká, cuz jsem vysoká, cuz jsem vysoká

Překlad přidala wenduška


Nezařazené v albu

Afroman texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.