Kecárna Playlisty

Fine - text, překlad

playlist Playlist
Hot wax drippin' honey what do you say
I got a brand new record that I gotta play
She says a not now boy but I did anyway
'Cause I'm ready so ready
Horký vosk Drippin 'zlato, co říkáš
Mám zbrusu nový rekord, že musím hrát
Ona říká, že teď ne kluk, ale já jsem stejně
'Protože jsem připraven tak připraven
Your lips smackin' patty whackin' walkin' the street
I got a rag top Chevy and I'm back on my feet
I get and E.M.H.O woody when I sit in the seat
'Cause I'm ready so ready yeah
Vaše rty smackin 'Patty whackin' Walkin 'na ulici
Mám hadr top Chevy a jsem zpátky na nohy
I get a E.M.H.O woody, když jsem sedět na sedadle
'Protože jsem připraven tak připraven jo
I got a girlfriend with the hoochie coochie eyes
'Cause in the pink she looks so fine
She's got the cracker jack
Now all I want's the prize honey... hey hey hey
Mám přítelkyni, se Hoochie Coochie oči
'Protože v růžové vypadá tak v pohodě
Má cracker jack
Teď chci to cenu medu ... hej hej hej
I know these hookers down on 42nd street but a
Ill-gotten booty's not my style
I'll take a raincheck 'til I get back on my feet honey... hey hey
Yeah...
Vím, že tyto šlapky se stanoví na 42. ulici, ale
Neprávem nabytý lup to není můj styl
Vezmu raincheck 'til jsem se dostat zpátky na nohy med ... hej hej
Jo ...
'Cause I'm alright
Uum your daddy says I'm... alright
Uum your mama says... alright
And my old lady says I'm... alright
'Protože jsem v pořádku
Uum tvůj táta říká, že jsem ... v pořádku
Uum vaše máma říká, že ... v pořádku
A moje stará paní říká, že jsem ... v pořádku
Whip crackin' floozie way outta control
She got a new kind of jelly in her jelly roll
I got the right key baby but the wrong key hole
And I'm ready so ready... yeoa
Whip zhroutím 'flundra cesta ven kontroly
Dostala nový druh želé v ní piškotová roláda
Mám správný klíč dítě, ale špatný klíč díra
A já jsem připraven tak připraven ... yeoa
I'm a red hot pistol and I'm ready to fight
I'm a '38 special on a Saturday night
I'm gonna kiss your boo-boo honey make it alright
'Cause I'm ready so ready... wooh
Já jsem Red Hot pistoli a jsem připraven k boji
Jsem '38 speciální v sobotu večer
Já jsem chtěl políbit boo-boo medu, aby to v pořádku
'Protože jsem připraven tak připraven ... wooh
I drive a crusier with a bimbo on the dash
It kinda keeps my ass in line
One little French kiss honey that's my kinda trash yeah
Jezdím crusier s Bimbo na palubní desce
To je docela drží prdel v souladu
Jeden malý francouzský polibek medu to je moje trochu trash jo
My brand new baby's lookin' F.I.N.E. fine
The sun is shining every day
Ain't got no rubbers now it's rainin' all the time honey wooooh...
Můj zbrusu nový dětský Hledal 'F.I.N.E. pokuta
Slunce svítí každý den
Není tu žádný kaučuk teď je to Rainin 'celou dobu med wooooh ...
'Cause I'm alright
My little sister says I'm... alright
Oh my brother thinks I'm... alright
And my old lady knows I'm... alright
'Protože jsem v pořádku
Moje malá sestra říká, že jsem ... v pořádku
Ach můj bratr si myslí, že jsem ... v pořádku
A moje stará paní ví, že jsem ... v pořádku
I feel like I'm hung up on the line
I'd die for you but we were partners in the crime
Everything about you is so F.I.N.E. fine
Let's put our clothes back on
And by the way girl what's your name again
Mám pocit, že jsem zavěsil na lince
Já bych pro tebe zemřít, ale byli jsme partnery ve zločinu
Všechno, co o vás je tak F.I.N.E. pokuta
Pojďme dát naše oblečení zpět
A mimochodem holka, co se vlastně jmenuješ
Come on come on come on come on
Oh yeah yeah... Yooa yak yak yak yak yak yoa
No tak pojď tak pojď pojď
Ach jo jo ... Yooa jaka jaka jaka jaka jaka yoa
'Cause I'm... alright
Ooh your daddy says I'm... alright
Uum and even Tipper thinks I'm... alright
Oh Joe Perry says I'm... alright
'Protože jsem ... v pořádku
Ooh tvůj táta říká, že jsem ... v pořádku
Uum a dokonce i sklápěcí myslí, že jsem ... v pořádku
Ach Joe Perry říká, že jsem ... v pořádku
Pitch my tent in the pouring rain
I got a back seat lover that's callin' my name
She gonna blow my cover she's hot as a flame
But I'm ready... so ready... oau
Rozteč mého stanu v lijáku
Dostal jsem na zadním sedadle milence, že je callin 'moje jméno
Ona ti prozradit maskování Je to horký jako plamen
Ale já jsem připravený ... tak připraven ... OAJ
I'll shove my tounge right between your cheeks
I haven't made love now for 25 weeks
I hear that you're so tight your lovin' squeaks
And I'm ready so ready
Budu strčit můj jazyk přímo mezi vaše tváře
Nemám milovali nyní již 25 týdnů
Slyšel jsem, že jste tak pevně vaše lovin 'squeaks
A já jsem připraven tak připraven
Yeah yeah yeah yeah.... Jo jo jo jo.

Text přidal scrappy3

Video přidala Martulii

Překlad přidala sarka15


Pump

Aerosmith texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.