Kecárna Playlisty
Reklama

Ten Wiles Much More Than Begged Mercy - text, překlad

playlist Playlist
Tell man, which is the faith you profess
which is the pope you confess
you know I'm merciful with you
for I'm sure you'll tell me the truth
who's the one that misled you
believe me I'll pardon you
Řekni, člověče, jakou víru vyznáváš
Kterého papeže uznáváš
Víš, že jsem k tobě milostivý
Protože jsem si jist, že mi povíš pravdu
Kdo je ten, jenž tě zvedl
Věř mi, omluvím tě
We know where, when and with whom you were
but my pity is useless,
indeed I fought for your wellness
you know I've got nothing to loose - watch out
lash is already on your back
I want your soul to be free
Víme kde, kdy a s kým jsi byl
Ale má lítost je zbytečná
Opravdu jsem bojoval o tvé zdraví
Víš, že nemáš co ztratit - dávej pozor
Bič už je na tvých zádech
Chci tvou duši osvobodit
Oh man eat, the bread of sorrow,
drink the water of tribulation
dig and dig... to exhume the remains
celebrate holy stake
Oh, člověče, jez chleba smutku
Pij vodu soužení
Kopej a kopej ...exhumuj zbytky
Oslavuj svatý vklad
To wrest his confession I will place
by his side a good Christian - and then
his friend that will be my partner
you'll get much more than begged mercy...
for each penance and torture
for the sinner are Grace!
Abych kroutil jeho vyznáním umístím
Po jeho boku dobrého Křesťana - a pak
Jeho přítele, který bude mým partnerem
Získáš víc, než vyprosenou milost ...
za každé pokání a mučení
pro hříšníka je milost!
Oh man eat, the bread of sorrow,
drink the water of tribulation
dig and dig... to exhume the remains
celebrate holy stake
Oh, člověče, jez chleba smutku
Pij vodu soužení
Kopej a kopej ...exhumuj zbytky
Oslavuj svatý vklad

Text přidala Richenza

Video přidala Richenza

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

Broken History

Reklama

Adramelch texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.