Kecárna Playlisty
Reklama

I'll Save the World - text, překlad

playlist Playlist
Fall tears of sorrow
down day by day
Until tomorrow
Darkening thy way
Padající slzy smutku
Den za dnem
Než zítřek
Potemní tvou cestu
Now, heavy clouds, hide the sun, hide the light
No hope to light a candle
No hope to light mind and heart
Now a heavy cage is trapping our spirits
No more free interpretations
No more free flight for our thoughts
Teď těžké mraky skrývají slunce, skrývají světlo
Není naděje k zapálení svíčky
Není naděje k osvětlení mysli a srdce
Teď těžká klec vězní naše duchy
Už žádný volný let pro naše myšlenky

Three hundred and thirteen
A flash on Constantine
Comes the time of worship
Comes the heretic infidel’s yoke
Třistatřináct
Záblesk Konstantina
Přichází čas uctívání
Přichází jařmo heterického nevěřícího
The year three hundred and twenty-five comes
Nicea ratifies
The Emperor banishes
A jester tells a story for our memories
Oyez: the emperor proclaims
But is it truth what he declaims?
Rok tři tisíce dvacet pět přichází
Nicea radí
Císař vyhání
Šašek vypráví příběh pro naše vzpomínky
Oyez: císař hlásá
Ale je pravda to, co prohlašuje?
Ten ninety-five
Urban the second
I’m loyal to my Truth
I’ll save the world
Deset devadesátpět
Urban druhý
Jsem loajální své Pravdě
Zachráním svět

Text přidala daisy

Video přidala daisy

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

Broken History

Reklama

Adramelch texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.