Kecárna Playlisty
Reklama

Fearful Visions - text, překlad

playlist Playlist
Ecstasy has caught my soul away - I see
Peasants of the feudal system die - voices
In the mirror of a sinful soul - they fall
As above they ascend they'll descend - always
Extáze mi odchytla duši - vidím
Rolníky feudálního systému umírat - hlasy
V zrcadle hříšné duše - padají
Shůry vystupují, sestoupí - vždy
Limbs at work, rural tasks, for them life runs too fast
Cold of winter , frozen rain, peasants cry out in pain
Končetiny v práci, venkovské úkoly, jejich život utíká moc rychle
Chlad zimy, zmrzlý déšť, rolníci bolestně pláčou
Gothic church inside the walls of good - which good?
Covers all the mountains with a long - cold wind
Silent scream another victim dies - cruel times
A king is rising on his throne again - oh no
Gotický kostel má zdi z dobra - jakého dobra?
Pokrývá všechny hory dlouhou - chladnou zimou
Tichý výkřik, další oběť umírá - kruté časy
Král stoupá na svůj trůn - oh ne
Dutiful prayer, walk on their way, their end is not far away
Slaves to time, slaves to lords, fearful visions of man without God
Svědomitá modlitba, jdi jejich cestou, jejich konec není moc daleko
Otroci času, otroci pánů, děsivé vize člověka bez Boha
No life hails of fear, screams of death and no more tears
Kings fall, fight for rights, whirls of shadow spheres of light, light
Žádný život nechválí strach, výkřiky smrti a už žádné slzy
Králové padají, bojují za práva, kroužení stínových sfér světla, světla

don't you cry lonely life
never love lonely pray, life of peasants hasn't raced of fun
don't you cry lonely life
never love lonely pray, life of peasants hasn't raced of fun
Neplač pro osamělý život
Nikdy nemiluj, osaměle se modli, život rolníků se nepokoušel o zábavu
Neplač pro osamělý život
Nikdy nemiluj, osaměle se modli, život rolníků se nepokoušel o zábavu
No life hails of fear, screams of death and no more tears
Kings fall, fight for rights, whirls of shadow spheres of light, light
Žádný život nechválí strach, výkřiky smrti a už žádné slzy
Králové padají, bojují za práva, kroužení stínových sfér světla, světla
Gothic church inside the walls of good - which good?
Covers all the mountains with a long - cold wind
Silent scream another victim dies - cruel times
A king is rising on his throne again - oh no
Gotický kostel má zdi z dobra - jakého dobra?
Pokrývá všechny hory dlouhou - chladnou zimou
Tichý výkřik, další oběť umírá - kruté časy
Král stoupá na svůj trůn - oh ne
Orgiastic lords, castles of doom, under the sign of the moon
No more cry, no more pain, peasants will die but life will carry on
Orgističtí pánové, hrady zkázy, pod znamením měsíce
Už žádný pláč, už žádná bolest, rolníci zemřou, ale život půjde dál

Text přidala Richenza

Video přidala Richenza

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

Irae Melanox

Reklama

Adramelch texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.