Kecárna Playlisty
Reklama

Different Times Different Places - text, překlad

playlist Playlist
Now that our flag is fluttering on top
of the highest tower of the town,
I watch the horizon all around me
everything around is under my control
Teď naše vlajka vlaje na vrcholu
Nejvyšší věže ve městě
Sleduji obzor všude kolem sebe
Všechno kolem je pod mou kontrolou
But how can sleep the eye behind the lid
on evil such as those to rouse every
sleeper while your brothers have no place
to rest but the stomach of the vultures
Ale jak může spát oko za víčkem
Kvůli zlu které vyburcuje každého
Spícího zatímco jeho bratři nemají
Místo k odpočinku, ale žaludek supů
different times and different places
in the name of Love and Truth oh
different peoples and different races
or in the name of their own purpose?
Jiné časy a jiná místa
Ve jménu Lásky a Pravdy, oh
Jiní lidé a jiné rasy
Nebo ve jménu jejich vlastního účelu?
Faith is chocked by slip noose on public squares
from the ground raises a scary fog
sickening reek invades nostrils and lungs
History’s broken Faith is blocked
Víra je šokována proniknutím smyčky do veřejných sfér
Ze země se zvedá děsivá mlha
Nechutný zápach napadá nozdry a plíce
Historie je rozbitá, Víra je zablokovaná
Neither treason mow-down of thousands innocents
women and children has been useful
beaten and dishonored but still alive
our caravan crosses the desert
Ani zrada neztrácí tisíce nevinných
Ženy a děti byly k něčemu
Biti a zneuctěny, ale stále naživu
Náš karavan kříží poušť
Raised was the curtain, cleared away the veal
Shattered the cover to relight the pearl
To let the full moon rise in through the dark
The holy rock came back to its splendor
Zvednuta byla opona, očištěné telecí
Roztříštěný kryt k poznání perly
Aby bylo dovoleno úplňku se zvednout během tmy
Svatý kámen se vrátil ve své nádheře
different times and different places
in the name of Love and Truth oh
different peoples and different races
or in the name of their own purpose?
Jiné časy a jiná místa
Ve jménu Lásky a Pravdy, oh
Jiní lidé a jiné rasy
Nebo ve jménu jejich vlastního účelu?
Faith is chocked by slip noose on public squares
from the ground raises a scary fog
sickening reek invades nostrils and lungs
History’s broken forever
Víra je šokována proniknutím smyčky do veřejných sfér
Ze země se zvedá děsivá mlha
Nechutný zápach napadá nozdry a plíce
Historie je rozbitá navěky
Centuries have passed since those dark cruel times
thousands lives burned in a nutshell
on the new land side, as on the world wide
who once was lord, now’s beast of hell
Staletí prošla od těchto krutých temných časů
Tisíce životů bylo spáleno v kostce
Na straně nové země, jak je svět široký
Kdo byl kdysi pánem, je teď netvorem pekla

Text přidala daisy

Video přidala bedasong

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

Broken History

Reklama

Adramelch texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.