Kecárna Playlisty
Reklama

Dethroned in Shame - text, překlad

playlist Playlist
Let the second Crusade leave, Damascus must be caught
Ready we are, come on and let’s go
Now that Christ’s shield and power every treasure must be taken
Gott mit uns and victory is shown
Ať druhá křížová výprava skončí, Damašek musí být chycen
Jsme připraveni, pojď a jdeme
Teď je tohle Kristův štít a moc, každý poklad musí být vzat
Bůh s námi a vítězství se ukáže
Stealing and killing with a cross on their hearts
Sack of the town with no mercy at all
Kradouce a zabíjejíce s křížem na svém srdci
Plenění města bez milosti
Yet the battle is on and there’s fight down in the streets
Still some quarters on fire, smoke raises high
Still the clang of the swords, but we have no time to loose
Let’s divide the city here and now
Přesto bitva pokračuje a dole na ulicích je boj
Stále pár míst hoří, kouř stoupá vysoko
Stále zvoní meče, ale nemáme čas prohrávat
Rozdělme město tady a teď
Suddenly attacked and already expelled
It’s the Muslim Arab that regains the town
Najednou zaútočili a už vyhnali
To muslimský arab získává město
So the second crusade sorrowfully close the door
Won and expelled, shame and dishonor
Led by thirst for power more than faith and dethroned in shame
No cross no shield have been worthy nooooo
Takže druhá křížová výprava smutně zavírá dveře
Vyhrála a vyhnala, hanba a neúcta
Vedená žízní po moci víc než vírou a sesazením v hanbě
Žádný kříž, štít nebyl cenný, neeeee
Rough Europe’s craven kings go back, go home!
Empty hands, heavy hearts and the red river flows and grows and grows
and grows
Zbabělí králové drsné Evropy jdou zpátky, jdou domů!
Prázdné ruce, těžká srdce a červené řeky tečou
A rostou a rostou
A rostou

Text přidala daisy

Video přidala daisy

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

Broken History

Reklama

Adramelch texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.