Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Declaimed Prelude (The Bread of Sorrow, The W.. - text, překlad

playlist

Outside the walls - the guardians
Inside the walls - the accused
Inside the wall - the Inquisitor!

Everything must be written, questions and answers...
Save we must the heretic from himself
Inquisitor, secrecy is your strength,
May your authority prevail
Engrave each instruction
And procedure in your mind and then,
Inspired by the cross,
Talk to the pig-headed, impenitent stubborn heretic
Talk severe or with shady persuasion
Lead the impenitent to your Truth!

The bread of sorrow, the water of tribulation...

Distrust I must!
Doubt I must!
Instrument of the demon is the unfaithful heretic,
The shrewd serpent with a bifurcated tongue must,
In the end, spit the venom

Cautious, guarded I proceed with the wicked...
Calm voice, patience and comprehension
Behind my piercing look he will kneel down...
On his knees!
From the height of my throne dig into your heart
My words explore your mind
You know I see your ambiguity,
Your reserve and your terror!
The evil tree darkens and puzzles you!
Confess your deception and
I will pardon you, you will be free.
Here you lie frightened in the mud
Which is suffocating you.
Hide you cannot from the judge
Who calls upon you to repent!
Confess! and you will receive my pity...

A mental torture the interrogation
Torture that traps the accused
In the labyrinth of self-incriminating suspicion
The inquisitor, in his fervor,
Expounds the thoughts of the accused in his reactions,
Expounds the unspoken thought

Now the Inquisitor rules: "This is the crime!"
The accused confesses his sin, spontaneously; he confesses his blame against the divine order

Text přidal roman59

Text opravil DevilDan

Za těmi zdmi - stráže
V těchto zdech - obviněný
V těchto zdech - inkvizitor!

Všechno musí být zapsáno, otázky a odpovědi...
Ochránit ho musíme před tím kacířem
Inkvizitore, tajemství je tvou silou
Možná převládne tvá autorita
Vštipuj každou instrukci
A postupuj do své mysli a pak
Se inspiruj křížem
Mluv k prasečím hlavám, nepřátelským tvrdohlavým kacířem
Mluv vážně nebo se stinným přesvědčením
Veď zatvrzele svou Pravdu!

Chléb smutku, voda soužení...

Musím nedůvěřovat!
Musím pochybovat!
Nástroj démona je nevěrný kacíř
Chytrý had s rozviklaným jazykem musí
Nakonec plivat jed

Opatrně, střeženě pokračuji s bezbožným...
Ztiš hlas, trpělivost a porozumění
Za mým bodajícím pohledem poklekne...
Na kolena!
Z výšky mého trůnu se prokopávám do tvého srdce
Má slova prozkoumávají tvou mysl
Víš, že vidím tvou nejednoznačnost
Tvou rezervu a strach!
Zlý strom tmavne a mate tě!
Přiznej své klamání a
Já ti prominu, budeš volný
Tady ležíš vyděšeně v blátě
Které tě dusí
Skrýt se nemůžeš před porotou
Která tě vyzývá k pokání!
Přiznej se! a dostaneš mou lítost...

Duševní mučení výslechu
Mučení co chytá obviněného
V labyrintu samoobviňujícího podezření
Inkvizitor je nadšen
Vyjadřuje myšlenky obviněných ve svých reakcích,
Vyjadřuje nevyslovenou myšlenku

Teď inkvizitor rozhoduje: "Tohle je zločin!"
Obviněný přiznává svůj hřích, spontánně, přiznává svou vinu proti božskému řádu

Překlad přidal DevilDan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.