Kecárna Playlisty
Reklama

Darts of Wind - text, překlad

playlist Playlist
Darts of wind cannot be unchained,
they scream out thru' the time,
what you wanted to hide,
covering our eyes
the usual faithful sky persists,
the truth in it resists,
bloody earth japes the time,
man look what remains!
Šípky větru nemůžou být nespoutané
Křičí během časů
Co jsi chtěl schovat
Zakrývají naše oči
Obvyklá větrná obloha přetrvává
Pravda je v tom, co odolává
Krvavá země žvýká čas
Člověče, dívej, co zůstává!
Listen to the poems, the legendary tales,
Tellin' 'bout the glory, the suffering the pains
Knights crusaders donate their own life for the cause,
Listen and you'll know the justice of the world
Naslouchej básním, legendárním příběhům
Vyprávějících o slávě, trpění v bolestech
Křižáci darují svůj vlastní život pro ten důvod
Poslouchej a poznáš spravedlnost světa
* the sacred armies, and the godly knight - godly knight
that the great sepulcher of Christ did free
I sing; much valor and foresight - and foresight
and in that glorious war much suffered he
Svaté armády a božský rytíř - božský rytíř
Který osvobodil velký Kristův hrob
Zpívám, mnoho chrabrosti a předvídavosti - a předvídání
A v této slavné válce hodně protrpěl
Earth tells to the common man:
don't care about the death,
spread all along your way,
Don't waste your pity
Look at his knights, just for Christ
They abandoned their homes
No fear in their pure hearts
No mercy at all
Země vypráví běžnému člověku:
Nezajímej se o smrt
Šiř to celou svou cestu
Nezabývej se lítostí
Podívej se na jeho rytíře, jen pro Krista
Opustili své domovy
Beze strachu ve svých čistých srdcích
Bez milosti k tomu všemu
Gone for JC with his shield covering their hearts
No fear of the end just In the name of his love
Love that has to reign although death will call ‘em up
Show no mercy at all, and trust my words above
Odešel pro JC se svým štítem zakrývajícím jejich srdce
Beze strachu z konce, jen ve jménu své lásky
Lásky, která vládla, i když je zavolá smrt
Neukazuj smilování a věř mým slovům shora
* We need not mourn for thee, here - laid to rest
Earth is thy bed, and not the grave the skies
Are for thy soul the cradle - and the nest
There live, for here thy glory never dies
Nepotřebujeme pro ně truchlit - polož je ke zbytku
Země je tvá postel a ne hrob nebes
Jsou pro duše k ukolébání - a hnízdo
Zde žijí, pro svou slávu nikdy neumírají
Darts of wind cannot be unchained,
they scream out thru' the time, our time
what you wanted to hide,
covering our eyes, with bloody hands
Šípky větru nemůžou být nespoutané
Křičí během časů, našich časů
Co jsi chtěl schovat
Zakrývají nám oči krvavýma rukama

Text přidala daisy

Video přidala daisy

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

Broken History

Reklama

Adramelch texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.