Kecárna Playlisty
Reklama

Beloved Jerusalem - text, překlad

playlist Playlist
Full’s the sky, of jubilant yelling
Full’s the earth of rejoicing glory
Sings Jerusalem now free again
Handed to the crusaders of Jesus Christ
Nebe je plné jásavého křiku
Země je plná radostné slávy
Zpívá nyní volný Jeruzalém
Podaný křižákům Ježíše Krista
Jerusalem pretends this to be its heyday
It must hide its astonished terror
I hear voices arriving from the Holy City
But what do they say? Are they singing or screaming?
Jeruzalém předstírá, že tohle je jeho rozkvět
Musí skrývat úžasný strach
Slyším hlasy ze Svatého města
Ale co říkají? Zpívají nebo křičí?
Full’s the sky of agonies, screaming
Full’s the earth of crimson blood, welling
To conquer you Jerusalem
Flaming Faith crusaders advance slaughtering
Nebe je plné agónií, křiku
Země je plná šarlatové krve, rozlité
Dobýt tě, Jeruzaléme
Planoucí Víra předchází porážku
"Our side chased’em till Solomon’s Temple
by terrible blows they killed in towering rage
rivers of blood they wallowed in till their ankles
streets covered with chopped heads, hands and feet"
"Naše strana je zahnala do Šalamounova chrámu
Ošklivými ránami zabíjeli ve vzrůstajícím vzteku
Řeky krve se valily až k jejich kotníkům
Ulice jsou pokryty odřezanými hlavami, rukami a nohami"
Empty eyes with no more no tears to cry
Paralyzed with no words to say
Look at me, would I be the cause
Of this hell on earth brought by your sword
Prázdné oči bez dalších slz k plakání
Paralyzované, ztratily slova
Podívej se na mě, mohl bych být příčina
Tohoto pekla, které na zemi donesl tvůj meč

Full’s the sky it is obscure and dumb
Full’s the earth of languishing lament
Beloved Jerusalem have you
Been delivered? was really this Christ’s desire?
Nebe je plná obskury a hlouposti
Země je plná žalostných nářků
Milovaný Jeruzaléme,
Byl jsi vyveden? Bylo to opravdu Kristovo přání?
Jerusalem vomits shed blood
The price of death will be soon repaid,
Jerusalem vomits shed blood
The price of death will be soon repaid
Jeruzalém zvrací rozlitou krev
Cena smrti bude brzy splacena
Jeruzalém zvrací rozlitou krev
Cena smrti bude brzy splacena

Text přidala daisy

Video přidala daisy

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

Broken History

Reklama

Adramelch texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.