Playlisty Kecárna
Reklama

Wasted Years - text, překlad

playlist Playlist
From the coast of gold, across the seven seas,
I'm travelling on, far and wide,
But now it seems, I'm just a stranger to myself,
And all the things I sometimes do, it isn't me but someone else.
Ze zlatého pobřeží, přes sedm moří
Plavím se, široko daleko
Ale teď se zdá, že jsem se sám sobě odcizil
A všechny ty věci, které někdy dělám,
To nejsem já, ale někdo jiný
I close my eyes, and think of home,
Another city goes by, in the night,
Ain't it funny how it is, you never miss it til it's gone away,
And my heart is lying there and will be til my dying day.
Zavírám oči a myslím na domov
V noci míjíme další město
Není to taková sranda jak to vypadá
Nezjistíš, žes o to přišel, dokud to není pryč
A má srdce tu leží a bude až do dne mé smrti
Chorus:
So understand
Don't waste your time always searching for those wasted years,
Face up... make your stand,
And realise you're living in the golden years.
Refrén:
Tak rozuměj
Neplýtvej časem pátráním po
Těch promarněných letech
Postav se k tomu čelem
A uvědom si že žiješ ve zlatých časech
Too much time on my hands, I got you on my mind,
Can't ease this pain, so easily,
When you can't find the words to say, it's hard to make it through another day,
And it makes me wanna cry, and throw my hands up to the sky.
Příliš mnoho času, myslím na tebe
Nemohu utišit tu bolest, tak snadno
Když nemůžeš najít slova, kterými bys to vyjádřil,
Je těžké tím projít znovu
Chce se mi z toho brečet a pozvednout ruce k nebi
Chorus:
So understand
Don't waste your time always searching for those wasted years,
Face up... make your stand,
And realise you're living in the golden years.
Refrén:
Tak rozuměj
Neplýtvej časem pátráním po
Těch promarněných letech
Postav se k tomu čelem
A uvědom si že žiješ ve zlatých časech

Text přidal Dexter91

Překlad přidal Dexter91

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Ryan Adams texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.